De ''black box'' van samenwerkend leren geopend: Een meta-analyse naar de invloed van interactieprocessen op leeropbrengsten van samenwerkend leren

Samenvatting

Samenwerkend leren wordt als een ?succesverhaal? gezien. Meta-analyses over effectstudies laten zien dat samenwerkend leren ? in vergelijking met individuele leersituaties ? betere leeropbrengsten op cognitief, meta-cognitief, affectief-motivationeel en sociaal gebied oplevert. Ondanks dat effectstudies het mogelijk hebben gemaakt om de vraag te beantwoorden wat de meerwaarde van samenwerkend leren is, zijn deze studies ook bekritiseerd. Door de focus puur op leeropbrengsten te richten (de zogenaamde ?black box?-benadering), is de diversiteit in leeropbrengsten van samenwerkend leren moeilijk te verklaren: Hoe kan het dat in sommige situaties de samenwerking leerzaam is en in andere situaties er weinig tot niets geleerd wordt? Om te begrijpen hoe interactieprocessen tussen leerlingen bijdragen aan de leeropbrengst van samenwerkend leren, zijn er daarom een groot aantal processtudies uitgevoerd. Hierin is onderzocht hoe interactieprocessen zoals uitleg geven, co-constructie en argumentie het leerproces beïnvloeden. Daarnaast is bestudeerd hoe de didactische vormgeving van samenwerkend leren (bv. mate van afhankelijkheid tussen groepsleden, groepssamenstelling, computerondersteuning) de interactieprocessen en leeropbrengsten beïnvloeden. Doel van deze reviewstudie is om de beschikbare processtudies naar samenwerkend leren voor de eerste maal aan een meta-analyse te onderwerpen. De volgende vraag zal hiermee beantwoord worden: Welke interactieprocessen tussen leerlingen dragen bij aan de positieve leeropbrengsten van samenwerkend leren en hoe kan de didactische vormgeving van samenwerkend leren deze interactieprocessen stimuleren? De meta-analyse levert enerzijds theoretische inzichten in welke interactieprocessen bepaalde leeropbrengsten beïnvloeden en levert anderzijds docenten praktische informatie over welke interactieprocessen leerzaam zijn en hoe zij deze processen door de didactische vormgeving van samenwerkend leren kunnen beïnvloeden.

Output

Professionele publicatie

  • J.J.H.M. Janssen(2014): De 'black box' van samenwerkend leren geopend: Een meta-analyse naar de invloed van interactieprocessen en didactische vormgeving van samenwerkend leren op leeropbrengsten

Kenmerken

Projectnummer

411-11-632

Hoofdaanvrager

Dr. J.J.H.M. Janssen

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Educatie

Looptijd

01/01/2012 tot 13/10/2014