Integratie onder het Rugzak-beleid

Samenvatting

In het onderzoek worden drie vragen aan de orde gesteld, namelijk 1. hoe verloopt de besluitvorming rond plaatsing van een leerling met beperkingen in het regulier onderwijs, 2. wat is de inhoud van het handelingsplan en hoe worden ouders betrokken bij het opstellen van het plan en 3. hoe verlooprt de ontwikkeling van de leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs.

Kenmerken

Projectnummer

412-03-004

Hoofdaanvrager

Prof. dr. H. Nakken

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Orthopedagogiek

Uitvoerders

Dr. E.J. van Houten-van den Bosch, Dr. M. Koster

Looptijd

01/09/2003 tot 28/12/2004