Beleidsvoerend vermogen van basisscholen

Samenvatting

Basisscholen krijgen steeds meer autonomie en daarmee vrijheid om eigen beleid te voeren. Dit stelt eisen aan het beleidsvoerend vermogen, zowel van scholen als van schoolbesturen. In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate basisscholen beleidsvoerend vermogen hebben en welke factoren hierop van invloed zijn. Speciale aandacht gaat uit naar de wijze waarop scholen omgaan met drie recente beleidsverandringen: invoering lumpsum, vraaggerichte schoolbegeleiding en nieuwe verhoudigen in/bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid.

Kenmerken

Projectnummer

413-06-012

Hoofdaanvrager

Dr. P.N. Karstanje

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Uitvoerders

Dr. M.T. Glaudé, Dr. P.N. Karstanje, Drs. A.E. Verbeek

Looptijd

01/01/2007 tot 13/02/2009