HRM, HRM-uitkomsten en schoolprestaties

Samenvatting

De centrale probleemstelling van dit themaproject is:
In hoeverre zal een betere afstemming van het (strategisch) beleid van
bestuur/management en de concrete HRM activiteiten leiden tot betere HRM uitkomsten en
betere schoolprestaties?
Naast de gevraagde specifieke BOPO-rapportages wordt deze algemene vraagstelling uitgewerkt in
een langer lopend modulair dissertatieproject (afzonderlijke deelonderzoeken/publicaties), waarbij
de thema’s die in het BOPO-programma zijn aangestipt – in een samenhangend kader – zullen
worden onderzocht. Bij de operationalisering van concepten mbt de fit zal worden aangesloten bij
het proefschrift van Van Wijk (2007) over het belang van interne en externe fit van HRM in de
zorg.

Output

Proefschrift

  • Beoogd: proefschrift
  • T Janssen(2016): HRM en prestaties in het primair onderwijs , Rotterdam  1 december 2016

Professionele publicatie

  • T. Janssen, T.S. Ashikali, A.J. Steijn(2013): Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten, Themaproject 2 'HRM, HRM uitkomsten en prestaties, Eindrapport 2013

Kenmerken

Projectnummer

413-09-102

Hoofdaanvrager

Prof. dr. B.S. Steijn

Verbonden aan

Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Looptijd

01/11/2009 tot 12/08/2013