De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid

Samenvatting

Deze reviewstudie zal een systematische verkenning betreffen van empirisch onderzoek naar de effecten van uiteenlopende vormen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op de schoolse ontwikkeling van kinderen in de voor- en vroegschoolse periode, het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijsonderwijs en de rol die leraren hierin spelen. Ouderbetrokkenheid en ?participatie betreffen een veelheid aan gedragingen en opvattingen van ouders die de prestaties en het welbevinden en motivatie van leerlingen kunnen beïnvloeden. In de reviewstudie wordt een inzicht gegeven in de effecten van specifieke vormen van betrokkenheid en participatie op de prestaties van leerlingen in verschillende leergebieden. Omdat de aard van betrokkenheid en participatie van ouders van jonge kinderen verschilt van die van oudere kinderen, zullen de effecten afzonderlijk in beeld worden gebracht voor leerlingen van verschillende leeftijdgroepen. Een centrale rol in de reviewstudie spelen de strategieën en gedragingen van leraren om de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en ?participatie te vergroten. In dit deel van de reviewstudie zal aandacht zijn voor opvattingen van leraren over ouders en ouderbetrokkenheid en de variatie in aard en effectiviteit van de betrokkenheid van ouders met diverse sociaal-economische en etnisch-culturele achtergronden. Tot slot zal er aandacht zijn voor de inbedding van de strategieën van leraren in de schoolorganisatorische context, aangezien de visie en het beleid van de school ten aanzien van ouderbetrokkenheid en -participatie relevante factoren lijken te zijn voor de effectiviteit van het gedrag van leraren.

Output

Professionele publicatie

  • E.J.P.G. Denessen(2013): Leraren en ouderbetrokkenheid

Kenmerken

Projectnummer

411-11-662

Hoofdaanvrager

Dr. E.J.P.G. Denessen

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Behavioural Science Institute (BSI)

Looptijd

01/01/2012 tot 15/12/2014