Onderzoek naar de positie van ouders in het LGF-beleid

Samenvatting

Bij de invoering van het leerlinggebonden budget verandert de positie van ouders van kinderen met handicaps en beperkingen. Doel van het onderzoek is na te gaan waar hierbij de eerste ervaringen van ouders zijn- vanaf het moment van aanmelding tot en met de keuze van een school voor regulier of speciaal onderwijs en de inzet van het leerlinggebonden budget. Naast het beeld van de feitelijke stand van zaken is het onderzoek een belangrijk inhoudelijk aandachtspunt hoe ouders hierbij door deskundigen in en buiten de school worden benaderd, als partners in de educatie en opvoeding van hun kinderen met eigen inbreng en verantwoordlijkheid, of als lastige en/of hulpbehoevende leken?

Kenmerken

Projectnummer

412-03-010

Hoofdaanvrager

Dr. T.T.D. Peetsma

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Research Institute of Child Development and Education (CDE)

Uitvoerders

Dr. H. Blok, N.B. Niet bekend, Dr. E. Roede, Dr. M.M. Vergeer

Looptijd

01/09/2003 tot 23/11/2004