REC-vorming: organisatie en functioneren

Samenvatting

Scholen voor speciaal onderwijs hebben zich de laatste jaren georganiseerd in een vrijwel landelijk dekkend netwerk van Regionale Expertisecentra (REC?s). REC?s hebben conform de Wet op de expertise centra (WEC) (artikel 28b, lid 6) zes taken, waarvan de goede uitvoering door de REC?s als doelstelling wordt beschouwd (de taken worden benoemd in paragraaf 12.1).
Bij de REC-vorming is de instellingen de vrijheid gelaten zelf een organisatievorm te kiezen die past bij de specifieke situatie van het REC. Dit heeft geleid tot verschillende organisatievormen en kenmerken. Gegeven de doelstellingen van de REC?s uit de WEC is de onderzoeksvraag voor dit onderzoek:
§ In hoeverre is de organisatie (het REC) effectief om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren?

Kenmerken

Projectnummer

413-04-011

Hoofdaanvrager

Drs. F. Studulski

Verbonden aan

Sardes

Uitvoerders

N.B. Niet Bekend en Niet Gebruiken

Looptijd

22/10/2004 tot 07/11/2005