The power of autonomous literature: Willem Frederik Hermans

Samenvatting

The power of autonomous literature: Willem Frederik Hermans
The concept of autonomy is a frequently recurring concept in research on Western literature since 1800. Clearly, this concept is used to refer to what is considered an essential characteristic of modern literature, namely the ambivalent relationship between literature and society. However, it is also clear that this concept represents a range of different issues: sometimes it refers to the autonomy of a work, sometimes to that of the author, and at other times it refers to the autonomy of the literary domain in its social context. Moreover, autonomy is appraised in a variety of ways: autonomy is frequently seen as the liberation of literature, which can only flourish once it has attained particularity, but sometimes autonomy is taken to symbolize the declining function of literature.
In the historiography of modern literature, the discussion about autonomy is fundamental. It is therefore necessary to provide an analysis and explanation of the concept. In this project, the discussion of autonomy will be placed in a broader context by approaching it as a multi-dimensional concept consisting of three distinct dimensions: the social ?statute? of modern literature, the modern writer as a prototypical subject and the particularity of the aesthetic.
In order to substantiate these complex concepts, we will focus on one author, Willem Frederik Hermans, a writer whose significance for post-war Dutch literature is beyond dispute. The reception of Hermans? works positions the author as an autonomous writer, but his writing is nevertheless credited as having had a cultural impact. In order to clarify this apparent contradiction, we need to employ a lucid and multi-dimensional concept of autonomy.
Indeed, the project has a dual objective: examine the type of significance of Hermans? works and further develop the concept of autonomy by substantiating it in such a case study. On the one hand, this project aims to explain how Hermans gave shape to literary autonomy (PhD project 1) and to situate his writing, both in the context of modern Dutch literature (PhD project 2) and in contemporary European literature (Post-doc project 3). On the other hand, the project creates an opportunity for the research team to delve more deeply into the complexity of the concept of ?autonomy?, by making a diachronic and synchronic comparison between Hermans? writing and that of a range of authors who have attained literary autonomy in a different way (project 1, 2 and 3). The synthetic study (project 4) will evaluate the findings from the other projects, resulting in an elaborate proposal for a multi-dimensional concept of autonomy.

Output

Boek of monografie

 • W. van der Star, A. van Rooden(2010): De fabel van de cinema (vert. van J. Rancière, La fable cinématographique). , Amsterdam
 • B.K. Ieven, A. van Rooden, M. Schuilenburg, S. van Tuinen(2011): De nieuwe Franse filosofie. Denkers en thema?s voor de 21e eeuw , Amsterdam
 • L. ten Kate, A. Alexandrova, I. Devisch, A. van Rooden(2012): Re-treating Religion. Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy , New York
 • A. van Rooden(2014): Literatuur, autonomie en engagement , Amsterdam

Proefschrift

 • A. van Rooden(2011): L'Intrigue dénouée. Politique et littérature dans une communauté sans mythes , Tilburg  1 april 2010
 • L.J. Ham(2014): Door Prometheus geboeid. De autonomie van het moderne auteurschap in Nederland , nog onbekend  3 februari 2014

Hoofdstuk in boek

 • F. Ruiter, W.H.M. Smulders(2010): Discovering the Dutch pp. 179 - 190 , Amsterdam
 • J.H.M. Anten, W.H.M. Smulders, J.R. van der Wiel(2010): Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels pp. 495 - 552 , Amsterdam
 • F. Ruiter(2010): In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context pp. 229 - 236 , Amsterdam
 • F. Ruiter, W.H.M. Smulders(2010): Discovering the Dutch. Culture and Society of the Netherlands pp. 179 - 190 , Amsterdam
 • J.H.M. Anten, W.H.M. Smulders, J.R. van der Wiel(2010): Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels pp. 441 - 494 , Amsterdam
 • L.J. Ham(2011): pp. 467 - 473 , Linköping
 • F. Ruiter(2011): Current Issues in European Cultural Studies, June 15?17, Norrköping, Sweden 2011 pp. ----- , Linköping
 • J.-L. Nancy, A. van Rooden(2011): Vrijheid, Individu & Gemeenschap pp. ----- , Nijmegen
 • A. van Rooden, A. Cools(2012): De stem en het schrift pp. 133 - 154 , Kampen
 • A. van Rooden(2012): De stem en het schrift. Drie opstellen over de esthetische distantie in de vertelling, het humanisme en de toekomst van de boekcultuur pp. 133 - 154 , Zoetermeer
 • A. van Rooden(2012): De stem en het schrift. Drie opstellen over de esthetische distantie in de vertelling, het humanisme en de toekomst van de boekcultuur pp. 67 - 86 , Zoetermeer
 • M. De Kesel, M. De Kesel, M. Kinet, S. Houppermans(2012): De bedrieger bedrogen pp. 57 - 64 , Antwerpen
 • L.J. Ham, A.T. Zuiderent, H. Brems, P.A. Bax(2012): pp. --- , Groningen
 • L.J. Ham, A.T. Zuiderent, H. Brems, P.A. Bax(2012): Kritisch Literatuur Lexicon pp. --- , Groningen
 • T. Anbeek, L.J. Ham, J. Goedegebuure, B. Vervaeck(2012): Lexicon voor literaire werken pp. --- , Groningen
 • M. de Kesel, M. Kinet, M. de Kesel, S. Houppermans(2013): For Your Pleasure pp. 101 - 120 , Antwerpen
 • M. De Kesel, B. Schomakers(2013): Oedipus heerst pp. 233 - 272 , Zoetermeer
 • M. Kinet, M. De Kesel, M. De Kesel, S. Houppermans(2013): For Your Pleasure pp. 101 - 120 , Antwerpen
 • L.J. Ham, H. Demeyer, S.B. Vitse, C. De Stryker(2013): De ruimte van Roggeman pp. 123 - 139 , Gent
 • L.J. Ham, A. Lardinois, S. Levie(2013): Texts, Transmissions, Receptions pp. ---- , Leiden
 • M. De Kesel, M. Verminck, J. Van Looveren(2013): Generositeit pp. 36 - 53 , Brussel
 • M. de Kesel, J. Goud(2014): Het leven volgens Oek de Jong pp. --- , Zoetermeer

Wetenschappelijk artikel

 • W.H.M. Smulders, F. Ruiter(2010): Van moedwil tot misverstand, van Dorleijn tot Vaessens. Kritische kanttekeningen uit het veld. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde pp. 63 - 85
 • D. Rutten, G. Van Vught(2010): Walter Serner: oplichter van het dadaisme Vooys pp. 16 - 23
 • W. Smulders, A. van Rooden, F. Ruiter(2010): De ethiek van de autonomie Wijsgerig perspectief pp. 16 - 23
 • A. van Rooden(2010): Ten geleide Wijsgerig perspectief pp. 4 - 7
 • D. Rutten, G. de Vugt(2010): Walter Serner: Oplichter van het dadaisme Vooys pp. 16 - 23
 • A. van Rooden, F. Ruiter, W.H.M. Smulders(2010): De ethiek van de autonomie Wijsgerig Perspectief pp. 16 - 23
 • A. van Rooden(2010): The Myth of Modern Politics: An Impossible Constitution/De mythe van de moderne politiek:Een onmogelijke constitutie Open pp. 106 - 112
 • F. Ruiter, W.H.M. Smulders(2010): Van moedwil tot misverstand, van Dorleijn tot Vaessens Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde pp. 63 - 85
 • A. van Rooden, F. Ruiter, W.H.M. Smulders(2010): De ethiek van de autonomie Wijsgerig perspectief pp. 16 - 23
 • A. van Rooden(2011): La comunidad en obra. Jean-Luc Nancy en diálogo con Maurice Blanchot: Un desacuerdo tácito. Revista Pleyade pp. 79 - 104
 • A. van Rooden(2011): Hebben we eigenlijk nog wel iets aan poëzie? Hölderlins erfenis gewogen door Lacoue-Labarthe en Badiou Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap pp. 61 - 79
 • A. van Rooden(2011): Hebben we eigenlijk nog wel iets aan poëzie? Spiegel der Letteren
 • A. van Rooden(2012): The Grand Narrative Revisited Arcadia pp. 134 - 152
 • A. van Rooden(2012): Magnifying The Mirror and the Lamp Journal of Dutch Literature pp. ---
 • A. van Rooden(2012): Het gelijk van de schrijver. Willem-Frederik Hermans' fictieve discussie met Jean-Paul Sartre Nederlandse Letterkunde pp. 159 - 177
 • A. van Rooden(2012): Plots van een platte aarde. Verhulsts, Verhelsts en Verhaeghens terugkeer naar het grote verhaal Tijdschrift voor Nederlandse Taal en letterkunde pp. 81 - 93
 • L.J. Ham, I. Nieuwenhuis(2013): Publiek, ik veracht u& enigszins Spiegel der Letteren pp. 1 - 33
 • W.H.M. Smulders, F. Ruiter(2013): The Aggressive Logic of Singularity: Willem Frederik Hermans Journal of Dutch Literature pp. ---
 • A. van Rooden(2013): De kunst is dood, leve de kunsten! Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte pp. 173 - 182
 • M. de Kesel(2013): Een lied voor Halimah: reflecties over ethiek en literatuur naar aanleiding van een verhaal van W.F. Hermans De Uil van Minerva pp. ---
 • L.J. Ham, F. Ruiter(2014): Posturing on the threshold. Book practices & Textual Itinerarie pp. ---
 • L.J. Ham(2014): Alles is spel geworden. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde pp. ---
 • A. van Rooden(2015): Reconsidering Literary Autonomy: From an Individual towards a Relational Paradigm Journal of the History of Ideas pp. ---

Professionele publicatie

 • A. van Rooden, F. Ruiter, W.H.M. Smulders(2010): De ethiek van de autonomie pp. 16 - 23
 • A. van Rooden(2010): The Myth of Modern Politics: An Impossible Constitution pp. 106 - 112
 • A. van Rooden(2010): Vrij, want betrokken. Een briefwisseling tussen Jean-Luc Nancy en Aukje van Rooden
 • J.-L. Nancy, A. van Rooden(2010): 'Vrij, want betrokken. Een briefwisseling tussen Jean-Luc Nancy en Aukje van Rooden' pp. 13 - 15
 • W.H.M. Smulders(2010): Verdienstelijk handboek met modieuze behaagzucht. pp. 91 - 94
 • A. van Rooden(2010): De mythe van de moderne politiek: een onmogelijke constitutie pp. 106 - 112
 • W.H.M. Smulders(2011): 'Achter Elsschots schermen'
 • L.J. Ham(2011): Multatuli, een zelfcreatie pp. 3 - 6
 • D. Rutten(2011): Nihilisme als megamotor van Hermans? schrijverschap
 • L.J. Ham(2011): Voor de nieuwe mensch moet de oude wijken
 • L.J. Ham(2011): Onontregeling. Over het werk van Rozalie Hirs. pp. 486 - 496
 • L.J. Ham(2011): Verlaten woorden? Het ongerijmd succes van Mark Insingel en Sybren Polet pp. 81 - 88
 • A. van Rooden(2011): De filosofische videotheek: The American
 • W.H.M. Smulders(2011): Walschap op Buitenlandse Zaken
 • L.J. Ham(2011): Heraut - maar waarvan? pp. 25
 • A. van Rooden(2011): Relational Poetics: Towards A Reevaluation of The Literary Within Cultural Studies
 • L.J. Ham(2011): (Niet) van deze tijd, (niet) van deze wereld. Over het werk van Ramsey Nasr. pp. 50 - 57
 • F. Ruiter(2011): Balanceren tussen wetenschap en engagement. In memoriam Douwe Fokkema (1931-2011)
 • L.J. Ham(2011): Het opende de kooi. Over Ontij van Anneke Brassinga. pp. 318 - 325
 • L.J. Ham(2012): Men vindt geen einde er in pp. 92 - 101
 • D. Rutten(2012): Cyrille Offermans
 • L.J. Ham(2012): We zijn rot en leeg als loze rapen
 • L.J. Ham, M. Winkler(2012): Jonge wolven VI: Een plek waar we met z?n allen hebben afgesproken. pp. 275 - 283
 • L.J. Ham(2012): Het gebod of het genot. Multatuli als liefdadigheidsschrijver pp. 4 - 19
 • L.J. Ham, W. Bongers-Dek, J. Dera(2012): Haperen en daveren. 30 jaar Vooys. pp. 7 - 16
 • L.J. Ham(2012): Mijn pen en mijn stem pp. 135 - 145
 • L.J. Ham(2012): Hagelwitte afzondering. In de Dode kamer van Erik Spinoy. pp. 131 - 137
 • L.J. Ham(2012): Eindelijk, toch, opnieuw. Over De weg naar Egypte van Gertrude Starink.
 • L.J. Ham(2012): Wie spreekt er, wie luistert er? Over Een veelvoud ervan van Arnoud van Adrichem pp. 299 - 304
 • D. Rutten(2013): Willem Frederik Hermans? tweede gezicht
 • L.J. Ham(2013): De (de)constructie van de literatuurgeschiedenis
 • D. Rutten(2014): Armando, Brakman, Mutsaers
 • D. Rutten(2014): De figuur in het tapijt. Op zoek naar zes auteurs

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

 • L.J. Ham(2010): Ik blijf altijd verongelijkt pp. 44 - 47
 • L.J. Ham(2012): Eerst groen dan rood dan grijs.
 • L.J. Ham(2012): Het verlangen dilettant te zijn pp. 10
 • L.J. Ham(2013): Het geweld van de interpretatie pp. 657 - 663

Publieksinformatie

 • A. van Rooden(2010): Special issue ?Kunst en engagement
 • J.H.M. Anten, W.H.M. Smulders, J.R. van der Wiel(2010): Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels
 • W.H.M. Smulders(2011): juryrapport van de C.C.S. Crone-prijs, tweejaarlijkse literaire prijs voor aan Utrecht gelieerde auteurs.
 • (2012): Het is evengoed een smeerboel. Over empathie in 'De donkere kamer'
 • L.J. Ham(2012): De paradox van het schrijverschap
 • L.J. Ham(2012): Autonomie: vloek of zegen?
 • L.J. Ham(2012): Lodewijk van Deyssel als provocatieve auteur
 • L.J. Ham(2012): · Teaching assistant bij mastercursus ?Hedendaagse literatuur?, gedoceerd door Geert Buelens (november 2012-januari 2013)
 • L.J. Ham(2012): Samenstelling en redactie van het themanummer 'Masker, ontmasker' (#03) van Terras, afronding december 2012
 • L.J. Ham(2013): Professional en provocateur.
 • (2013): Iets buitenmaatschappelijks en belangwekkends. Over de grenzen van de autonomie in het werk van Carry van Bruggen.
 • (2013): Multatuli?s Vorstenschool

Kenmerken

Projectnummer

360-30-170

Hoofdaanvrager

Dr. W.H.M. Smulders

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, Letteren

Uitvoerders

Drs. L.J. Ham, Dr. A. van Rooden, Drs. D. Rutten, Dr. W.H.M. Smulders

Looptijd

01/02/2010 tot 30/04/2015