Beschrijving en effecten van onderwijstijd

Samenvatting

In dit voorstel wordt een nadere conceptuele analyse gemaakt van het verschijnsel onderwijstijd. Uitgangspunt is de verwachting dat uitbreiding van onderwijstijd ten goede komt aan effectieve leertijd en leerprestaties. Belangrijke aspecten bij het onderzoek naar de geïmpliceerde causale keten zijn thema?s als bruto en netto onderwijstijd, extra onderwijstijd, dat wil zeggen uitbreiding ten opzichte van de reguliere leertijd, en uiteraard de kwaliteit van het onderwijs waarmee de leertijd gevuld wordt. In deze overzichtsstudie wordt gebruik gemaakt van literatuurstudie, updating van eigen eerder uitgevoerde meta-analyse en secundaire analyse op het data bestand van PISA 2009.

Output

Boek of monografie

  • J. Scheerens (Ed.)(2014): Effectiveness of Time Investments in Education pp. 157 , Dordrecht

Professionele publicatie

  • J. Scheerens(2013): Productive time in education

Kenmerken

Projectnummer

411-11-601

Hoofdaanvrager

Prof. dr. J. Scheerens em.

Verbonden aan

Looptijd

01/11/2011 tot 23/07/2013