Thucydides: intellectuele competitie en zelfpresentatie in de 5e en 4e eeuw v.C.

Samenvatting

Thucydides (5e/4e eeuw v. Chr.) heet traditioneel de eerste wetenschappelijke historicus. Ik stel daartegenover dat Thucydides' werk allereerst een demonstratief vertoon van technisch kunnen is, in competitie met de intelligentsia van zijn tijd. Zelfpresentatie en interesse in antropologie en retorica passen bij de intellectuele en maatschappelijke agenda van de 'sofisten'. Dit demonstreer ik in deelstudies naar Thucydides' verhouding tot Homerus, zijn expertiseclaim over de analyse van 'oorlog' en van maatschappelijke crisissituaties als pest en burgeroorlog, en zijn stoutmoedige zelfpresentatie. Dit werk verruimt onze kennis van het toenmalige intellectuele debat; deze inzichten zijn direct toepasbaar in het onderwijs over die periode.

Kenmerken

Projectnummer

023.004.034

Hoofdaanvrager

Drs. E.W.G. Haverbeke

Verbonden aan

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS)

Uitvoerders

Drs. E.W.G. Haverbeke

Looptijd

01/09/2014 tot 06/10/2015