Verwaarden van groenstromen voor stimulering van een Biobased & Circulaire Economie

Samenvatting

Dit postdoc-onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Barbara Schrammeijer, hogeschooldocent bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en coördinator van de onderzoekslijn Biobased Materialen en Moleculen van LabAcademy. Het onderzoek wordt gepositioneerd in het Kenniscentrum Duurzame Havenstad in aansluiting op het werkveld van twee lectoren. Vanuit het instituut EAS, waartoe BML behoort, sluit dit onderzoek aan op de daar opgezette TechCoP onder het thema Biobased en Circulair.
De regio Rotterdam kent een grote Agro-sector. Deze sector heeft in toenemende mate moeite om voldoende inkomsten te genereren en zoekt naar duurzame oplossingen om deze inkomsten te vergroten. Een van de mogelijke routes is het nuttig gebruiken van de groene reststromen uit hun productie.
Centrale vraag in het postdoc-onderzoek is hoe bestaande groenstromen uit de regio zo optimaal mogelijk kunnen worden verwaard, kijkend naar volume, technologische toepassingen, economische opbrengst en praktische organisatie. Hiervoor worden methodieken ontwikkeld om bestaande groenstromen vervolgens systematisch te benaderen, resulterend in een optimale verwaarding en verdere verduurzaming van de Agro-sector.

In eerste instantie ligt de focus op het verwaarden van reststromen van drie bloemsoorten met de waardepiramide van groene grondstoffen als basis. Verschillende opleidingen zullen de verwaardingsmogelijkheden van deze groenstromen per piramidelaag gaan onderzoeken. Daarnaast zullen de logistieke mogelijkheden worden onderzocht om de groenstromen op grote schaal te organiseren en zal bekeken worden welke verdienmodellen dit voor de potentiële verwaardingen per piramidelaag oplevert. Uit de conclusies per piramidelaag zal de conclusie worden getrokken over de ideale volgorde van groenstroomscheiding en -bewerkingsmethoden om de groenstroom op alle relevante en bruikbare piramidelagen duurzaam te kunnen verwaarden en hier een meta-verdienmodel voor te ontwikkelen.

Doel voor het onderwijs is te komen tot intensieve samenwerking met diverse opleidingen van meerdere instituten op dit thema en daar gezamenlijk kennis en onderwijs uit te ontwikkelen dat bijdraagt aan het zo optimaal mogelijk verwaarden van groenstromen.

Kenmerken

Projectnummer

HBOPD.2018.02.040

Hoofdaanvrager

E.S. Doebar-Asmoredjo

Verbonden aan

Hogeschool Rotterdam - Rotterdam University of Applied Sciences, College van Bestuur

Looptijd

01/02/2019 tot 01/01/2021