Het nieuwe leren

Samenvatting

a. Welke verschijningsvormen kent het nieuwe leren; op welke onderwijskundige en leerpsychologische uitgangspunten zijn deze vormen gebaseerd; welke leeropbrengsten vallen van de vormen te verwachten?
b. Hoe krijgt het nieuwe leren in de praktijk van het basisonderwijs vorm?
c. Hoe vindt op scholen waar zich vormen van het nieuwe leren voordoen, registratie en toetsing plaats van leeropbrengsten en andere vorderingen?

Output

Professionele publicatie

  • R.J. Oostdam, H. Blok, T.T.D. Peetsma(2006): Het nieuwe leren: zelfverantwoordelijk vernieuwen in het basisonderwijs.
  • R.J. Oostdam, T.T.D. Peetsma, H. Blok(2007): Het nieuwe leren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs nader beschouwd: een verkenningsnotitie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • H. Blok, R.J. Oostdam, T.T.D. Peetsma(2007): Het nieuwe leren op de basisschool; een kansrijke ontwikkeling?

Kenmerken

Projectnummer

413-05-020

Hoofdaanvrager

Dr. H. Blok

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Uitvoerders

Dr. H. Blok

Looptijd

01/08/2005 tot 01/03/2006