Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs - een review

Samenvatting

De manier waarop leraren en scholen omgaan met cognitieve verschillen tussen leerlingen is één van de belangrijkste kenmerken waarmee sterke scholen zich van zwakke scholen onderscheiden. De ene leraar, de ene school maakt daarin andere keuzes dan de andere leraar, de andere school. De keuzes kunnen betrekking hebben op het na te streven doel, op de groeperingsvorm, op de hoeveelheid en de inhoud van de instructie, op het tempo en op de mate van verantwoordelijkheid die aan de leerlingen wordt geboden. De relevantie van deze thematiek neemt verder toe met het huidige onderwijsbeleid waarbij zoveel mogelijk leerlingen een plek in het regulier onderwijs moeten krijgen.
Resultaten van eerder uitgevoerde reviews en onderzoeken naar effecten van differentiatie zijn niet erg overtuigend en consistent. Dit kan te maken hebben met de verschillende doelen die men met differentiatie nastreeft ? convergente of juist divergente doelstellingen.
De voorgestelde review levert een toegankelijke publicatie op die gericht is op (aankomende) leraren en geeft een overzicht van (inter)nationaal empirisch bewijs voor (differentiële) effecten van verschillende keuzes die in de Nederlandse onderwijspraktijk met betrekking tot differentiatie worden gemaakt en van de theoretische basis onder die keuzes. De publicatie vult de leemte op die er bestaat tussen de vele praktische publicaties die er momenteel voor (aankomende) leerkrachten en beleidsmakers op de markt zijn en de wetenschappelijke publicaties op dit terrein.

Output

Wetenschappelijk artikel

  • M.I. Deunk(2018): Effective differentiation practices: A systematic review and meta- analysis of studies on the cognitive effects of differentiation practices in primary education Educational Research Review pp. 31 - 54

Professionele publicatie

  • M.I. Deunk, S. Doolaard, A.E. Smale-Jacobse, R.J. Bosker(2015): Differentiation within and across classrooms: A systematic review of studies into the cognitive effects of differentiation practices

Kenmerken

Projectnummer

411-11-612

Hoofdaanvrager

Prof. dr. R.J. Bosker

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling

Looptijd

01/02/2012 tot 26/05/2015