Ontwikkeling van ELLK (Eizt Living Lab Kinderen)

Samenvatting

Binnen het Expertisecentrum voor Innovatieve zorg en Technologie (EIZT) werken vijf lectoraten van Zuyd faculteit Gezondheidzorg samen met diverse partners aan innovaties om Limburgse burgers te ondersteunen bij participatie en vitaliteit, o.a. in ‘living labs’. In deze living labs zijn studenten en docenten van diverse faculteiten, professionals en cliënten actief. De ontwikkeling en uitbreiding van living labs, waarin de belangen van zowel praktijk, onderzoek als (interprofessioneel) onderwijs goed op elkaar afgestemd worden, behoeft komende jaren aandacht. Het postdoconderzoek van Renée van den Heuvel kent de volgorde vraagstelling; Hoe ziet een goed werkend EIZT living lab over participatie en vitaliteit van kinderen eruit en welke kritische factoren dragen bij aan het succes?

Twee lijnen staan centraal;
1) Het ontwikkelen van een “EIZT Living Lab Kinderen” . Binnen de projecten van de lectoraten van de faculteit Gezondheidszorg zijn samenwerkingspartners en expertise rondom de thematiek kinderen volop aanwezig. Echter, bestaat er nog geen living lab voor duurzame samenwerking rondom kinderen met partners in de regio, dat tevens richting geeft aan interprofessioneel onderwijs. Een dergelijk living lab zou bijdragen aan duurzame samenwerking met de praktijk en tussen de verschillende faculteiten van Zuyd.

2) Onderzoek doen naar factoren die een living lab succesvol maken. Ontwikkeling en evaluatie van een dergelijk living lab met alle stakeholders vanaf de start betrokken, alsmede onderzoek naar de kritische factoren van living labs, zou ook voor de andere EIZT living labs van grote toegevoegde waarde zijn.

Om zowel onderwijs, praktijk als onderzoek intensief, direct en in alle fases te betrekken volgt het project een user-centred design proces. De fases analyse, design, uitvoering, evaluatie en implementatie volgen elkaar op om de centrale onderzoeksvraag van dit project te beantwoorden.

Kenmerken

Projectnummer

HBOPD.2018.02.039

Hoofdaanvrager

R.J.F. van den Heuvel

Verbonden aan

Zuyd Hogeschool, College van Bestuur

Looptijd

01/09/2019 tot 31/08/2021