Vertrouwen winnen voor Jordaans SRGR-beleid

Case

Vertrouwen winnen voor Jordaans SRGR-beleid

Jongeren in Jordanië vinden over het algemeen dat diensten voor gezinsplanning hun zorgen niet serieus nemen en ze vrezen te worden gestigmatiseerd door aanbieders van seksuele en reproductieve gezondheidszorg. De crisis heeft jonge meisjes in toenemende mate kwetsbaar gemaakt voor vroege zwangerschap, kindhuwelijken en seksueel geweld. Maar tot voor kort stond deze bescherming van de jeugd in Jordanië niet op het vizier van de overheid.

De jeugd is goed voor een vijfde van de totale Jordaanse bevolking. Toch liet een nationaal onderzoek onder jongeren in 2011 zien dat meer dan een kwart van de jonge vrouwen en iets minder dan de helft van de jonge mannen zich niet bewust waren van de betekenis van reproductieve gezondheid. Bovendien lijkt het conflict in buurland Syrië het probleem te verergeren. Bijna vijftien procent van de bevolking van Jordanië bestaat uit Syrische vluchtelingen, maar de Syrische jongeren missen basiskennis over reproductieve gezondheid en weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp.

De stuurgroep was onze meest effectieve manier om met stakeholders in contact te komen
- Dr. Jewel Gausman

Een  Jordaans onderzoeksproject van NWO-WOTRO met daarin Amerikaanse en Jordaanse academici en praktijkmensen heeft een sleutelrol gespeeld bij de ontwikkeling van een nationale strategie voor seksuele en reproductieve gezondheidsrechten (SRGR), ook gericht op de jeugd. Het project ‘Understanding and meeting the sexual and reproductive health needs of Jordanian and Syrian youth’ wordt geleid door Dr. Ana Langer, professor in de praktijk van de volksgezondheid aan de Harvard TH Chan School of Public Health, en concentreert zich op het identificeren van de SRGR-behoeften van jongeren in Jordanië en het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen om in deze behoeften te voorzien. Gaandeweg heeft het project zich gevestigd als een bekende en vertrouwde entiteit in het SRGR-beleidslandschap.

Vergeten of verzwegen?

Het SRHR-project heeft een grote verandering teweeggebracht, aldus onderzoeker dr. Areej Othman van de Universiteit van Jordanië. Na onderzoek van het beleids-, programmatische en onderzoekslandschap werd duidelijk dat ‘jeugd' niet wordt beschouwd als een bepaald bevolkingssegment en dat SRGR-diensten voor jongeren zijn ingebed in het algemene gezondheidszorgsysteem. Om SRGR-diensten voor jongeren stevig op de agenda te krijgen, zijnoverheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van NGO's en donoren, academici, mensen die in het SRGR-domein werken en, uiteraard, Jordaanse en Syrische jongeren betrokken. "Niemand had de moeite genomen om naar het perspectief van de jeugd te informeren", zegt onderzoeker dr. Jewel Gausman van de Harvard TH Chan School of Public Health. ‘We hebben een workshop georganiseerd met al deze stakeholders, inclusief de jeugd, om te ontdekken waar hun prioriteiten lagen.’

Gezien de Jordaanse cultuur van zwijgen rond SRGR-kwesties, was wat er gebeurde opmerkelijk. "We verwachtten dat de jongeren zich enigszins geïntimideerd zouden voelen door de andere belanghebbenden en informatie zou achterhouden, maar we waren allemaal verbaasd over de mate waarin ze betrokken en uitgesproken waren tijdens de discussie", zegt Gausman. "We waren ook verrast om te ontdekken dat ze hun ouders wilden betrekken, die meestal worden beschouwd als de laatste personen met wie jongeren dit soort kwesties bespreken." Het leidde ertoe dat het team hun aanpak veranderde en de ouders meenam als belangrijke pijler in het onderzoek. Deze uitkomst was zeker een belangrijke en welkome stap voorwaarts bij het wegnemen van enkele barrières rond SRGR.

Identificatie van behoeften

Het project zorgde ervoor dat de eindbegunstigden van het onderzoek vertegenwoordigd waren tijdens de initiële consultatieworkshop en de daaropvolgende verspreidingsworkshops. Op basis van discussies met belanghebbenden richtte het project zich op participatieve en interactieve methoden, vooral met jongeren.

Foto: Flickr CC | David Stanley

Het betrekken van de jeugd was ook een cruciale stap in de identificatie van de SRGR-behoeften van jongeren. Een van de manieren waarop het team dit heeft weten te bereiken, is via ‘concept mapping’, een methode die aanmoedigt om openlijk over problemen te praten. In dit geval bestond het uit drie afzonderlijke activiteiten waarbij 288 jongens en meisjes betrokken waren. Deze verschillende oefeningen resulteerden in een visuele kaart die destilleert wat zij denken wat hun SRGR behoeften zijn.

Zorgen voor een momentum voor verandering

Het project hield een kick-off workshop die het mogelijk maakte om nieuwe verbindingen te ontwikkelen en bestaande verbindingen in de SRGR-gemeenschap te versterken en om jeugdperspectieven in de planning te blijven opnemen. Beide hebben geholpen om ervoor te zorgen dat de studie en de bevindingen relevant zijn, en kunnen worden gebruikt in de praktijk.

Na de startbijeenkomst heeft het project een stuurgroep gevormd, bestaande uit opinieleiders, academici en beleidsmakers die allen werkzaam zijn op het gebied van reproductieve gezondheid, onderwijs en jeugd in Jordanië. ‘De stuurgroep was onze meest effectieve manier om met stakeholders in contact te komen’, zegt Gausman. ‘We hebben hen gedurende het project meermaals benaderd voor begeleiding op kritieke punten. Ik denk dat dat een cruciale manier was om ze eigenaar te maken van de resultaten en ze kennis te laten maken met de methoden die we gebruikten. En het heeft zeker geholpen om ons team te beschouwen als een belangrijke speler op het gebied van reproductieve gezondheid in Jordanië.'

Het heeft ook bijgedragen aan het creëren van het broodnodige momentum voor verandering. ‘Het project vult een belangrijke leemte in het Jordaanse SRGR-landschap door nieuwe kennis te genereren die een belangrijke bijdrage kan leveren aan en het beleid kan informeren’, zegt Othman. Gausman is vooral enthousiast over de ontwikkeling van haar collega in dit proces. ‘Ze is gekomen van een relatieve nieuwkomer op het gebied van SRGR voor jongeren tot het herzien van de Nationale Reproductieve Gezondheidsstrategie. Ik denk dat dit een zeer tastbare manier is waarop dit project heeft bijgedragen aan het opbouwen van capaciteit op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, maar ook hoe effectief het beleid is betrokken en beïnvloed.'

Meer informatie (in het Engels)