Veilige watervoorziening in Bangladesh en India

Case

Veilige watervoorziening in Bangladesh en India

Grondwater in de delta's van Bangladesh en India is vaak vervuild met arseen, wat de volksgezondheid ernstig schaadt. Een onderzoeksproject naar kleinschalige leidingwatervoorziening, waarbij lokale gemeenschappen worden betrokken bij het verzamelen van gegevens en het bewaken van de waterkwaliteit met behulp van smartphones, ontwikkelt nieuwe oplossingen om dit probleem aan te pakken.

In Bangladesh is oppervlaktewater vaak vervuild met stoffen uit de industrie en huishoudelijk afval. Veel mensen zijn de afgelopen decennia begonnen met het oppompen van grondwater met kleinschalige handpompen. Hoewel dit de blootstelling aan microben in het oppervlaktewater en het risico op diarree verminderde, bevat grondwater vaak arseen. Arseen komt van nature voor in de bodem, vooral in delta's, en veroorzaakt huidaandoeningen en kanker. Ongeveer 19 miljoen mensen in Bangladesh worden hierdoor getroffen. Het DELTAP-project heeft als doel een oplossing te bieden, vertelt dr. Ir. Doris van Halem, universitair hoofddocent bij de afdeling Watermanagement van de Technische Universiteit Delft.

Een geïntegreerde benadering

Wist u dat? Aan verdere implementatie wordt gewerkt in het TAPP-BDP ptoject, gefinancierd binnen de NWO-UDW Connecting World of Knowledge call of 2019 call

Het project is een multidisciplinair onderzoeksproject waarbij geologen, waterbehandelingswetenschappers en industrieel ontwerpers hun krachten bundelen om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen voor kleinschalige leidingwatervoorziening (SPWS) -systemen in de door arseen aangetaste Ganges-Brahmaputra-Meghna Delta. Kortom, met deze aanpak worden arseenveilige watervoerende lagen geïdentificeerd met als doel arseenvrij water te leveren. In dorpen waar de arseenverontreiniging in de bodem ernstig is, wordt een filter geïnstalleerd voordat het naar de huizen gaat. Via een distributienetwerk van pijpleidingen wordt water geleverd aan een kleine groep huishoudens (een bari): 'Met dit systeem maken huishoudens de sprong van een handpomp op hun binnenplaats naar tapwater in hun huis', vertelt Van Halem.

De mensgerichte aanpak, waarbij gebruikers wordt gevraagd om gegevens te verzamelen over arseenverontreiniging en ontwerpfilters, is een noviteit vergeleken met eerdere onderzoeksprojecten.

Kaarten en data om waterkwaliteit te meten

Foto ter beschikking gesteld door het projecteen vrouw in Bihar (India) voert de test op een mobiele telefoon uit

Omdat het duur is om arseengehaltes te meten, beginnen de geologen als eerste met het grofweg voorspellen van locaties die vatbaar zijn voor arseenverontreiniging op basis van bodemmodellen en open access satellietinformatie, zoals Google maps. Ten tweede zijn gemeenschappen uitgerust met ijzertestkits voor smartphones om een ​​snelle scan van ijzerbesmetting in de arseenrisicogebieden te geven. IJzer kan dienen als indicator voor arseen en wordt gemeten met een app, waarbij de kleuren van papieren testmonsters worden vergeleken met een ijzerconcentratieschaal. Het combineren van deze informatie levert betrouwbare informatie op over arseenconcentraties.

Het DELTAP-project ontwikkelde deze methodologie in Bihar, India en Rajshahi, Bangladesh. Van Halem: 'Een verrassend hoog aantal, maar liefst 51 procent van de huishoudens op het platteland van Bihar, bezat een 4G-smartphone en was bereid en in staat om de waterkwaliteitstest van de smartphone zelfstandig uit te voeren.' Deze 'crowd-sourced' ijzermetingen zijn uitgevoerd door meer dan 500 huishoudens.

De gemeenschap betrekken

Cocreatie en mensgericht ontwerpen zijn de belangrijkste kenmerken van het project. Cocreatie vond voornamelijk plaats door gemeenschappen app-gebaseerde informatie te laten verzamelen. Ingenieurs hadden veel aandacht voor het gebruik en het benutten van lokaal beschikbare materialen om watersystemen en filters met leidingen te bouwen. De bevindingen werden belangrijk en veelbelovend gevonden om verder te onderzoeken, getuige  nieuw onderzoek in Rajshahi in Bangladesh en Assam in India.

Streven naar langdurige impact

Het project beoogt een langdurig effect door niet alleen veiliger leidingaanvoersystemen en opslagfaciliteiten te ontwikkelen, maar ook door duurzame bedrijfsmodellen voor dergelijke systemen te formuleren. Een duurzaam bedrijfsmodel is gebaseerd op gegevensuitwisseling tussen gebruikers en leveranciers en investering van inkomsten. Met de water-app geven gebruikers feedback op diensten en betalen ze voor het water dat ze ontvangen. Van Halem: ‘Betaling voor water is een cruciaal aspect voor duurzame watervoorziening. Met de app willen we een soepele en eerlijke uitwisseling van geldelijke en in natura betalingen stimuleren om de inkomensverschillen binnen het kleine distributienetwerk te erkennen. '

Betaling voor water is een cruciaal aspect voor duurzame watervoorziening.

Het probleem van arseenverontreiniging leek moeilijk aan te pakken: veel eerdere projecten en beleidsmaatregelen faalden. Zelfs op gebieden waar het bewustzijn is vergroot door middel van intensieve campagnes, is het moeilijk gebleken om mensen te motiveren om maatregelen tegen arseen te nemen. De industriële ontwerpingenieurs van DELTAP besteden expliciete aandacht aan het ontwikkelen van lokaal wenselijke en bruikbare producten. 'Mensen houden misschien van een waterbehandelingssysteem vanwege het koude water, de douche en het doorgespoelde toilet, in plaats van de gezondheidsvoordelen op lange termijn van arseenvrij water', vertelt Van Halem.

Foto ter beschikking gesteld door het projectPromovendus Md Annaduzzaman voert voor zijn onderzoek in Rajshahi (Bangladesh) een arseen-speciatieprocedure uit

Het resultaat van deze aanpak is dat er veel minder arseenmetingen hoeven te worden gedaan, waardoor het een goedkoper alternatief is om veilige waterbronnen voor lokale gemeenschappen te identificeren. Ook het betrekken van belanghebbenden bij het in kaart brengen van problemen vergrootte het bewustzijn in het SPWS-implementatieproces . Voor de meest ernstig vervuilde regio's is een nieuwe strategie voor het verwijderen van arseen ontwikkeld om het arseengehalte in water te verlagen zonder dat er chemicaliën nodig zijn. Industrieel ontwerpingenieurs hebben dit nieuwe verwijderingsproces gebruikt als startpunt voor de ontwikkeling van een huishoudelijk doe-het-zelffilter, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van lokale ambachten en materialen op het platteland van Bangladesh.

De totstandkoming is te zien in onderstaande video.

Foto ter beschikking gesteld door het projectKlik om de video te bekijken

Foto bovenaan deze pagina: FlickrCC | DG ECHO

Meer informatie (in het Engels)


Highlights

*** Cocreation with local communities is utilised as an activating tool to speed up access to safe drinking water *** Smart phones are distributed widely in Bangladesh and India, and this could be used as a research tool *** The project innovatively combines information from very different sources: from model-based geological data to crowdsourced water quality information