Mysterieus zandgedrag onder de loep

Case

Mysterieus zandgedrag onder de loep

Voor ingenieurs is het een ongrijpbaar proces: zand dat plotseling verandert van een stevige ondergrond in een instabiele, bijna vloeibare massa. Een gigantisch bassin moet inzicht geven in die raadselachtige kant van zand.

Het 'vloeibaar' worden van zand kan veel schade opleveren. Het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld taluds totaal onverwacht bezwijken, met dijkdoorbraken of wegverzakkingen tot gevolg. Hoe dat precies gebeurt, is grotendeels onbekend. Ingenieurs werken wel aan rekenmodellen om zandgedrag te kunnen voorspellen, maar die zijn gebaseerd op een beperkt aantal metingen en vooralsnog amper experimenteel te toetsen.

Fotografie: Richard de Jager

Met een reusachtig bassin zoekt geotechnisch ingenieur Richard de Jager van de Technische Universiteit Delft naar een oplossing. Het bassin heeft doorzichtige wanden, zodat precies te volgen is hoe en wanneer zand een gedaanteverwisseling ondergaat.

De Jager onderzoekt met het bassin hoe zand zich gedraagt onder allerlei omstandigheden, zoals hellingshoeken en grondeigenschappen. De eerste testmetingen met het bassin, ook wel liquefaction tank genoemd, gingen in juni 2015 van start.

De Jager werkt in dit STW-onderzoek nauw samen met diverse partners die uiteindelijk de opgedane kennis willen toepassen, waaronder Boskalis, Rijkswaterstaat, Fugro, Deltares, Royal HaskoningDHV, de gemeente Rotterdam en het bedrijf Plaxis, dat geomechanische rekenmodellen ontwikkelt. 


Projectinformatie

Projectnummer 10197
Type project Afgerond
Startdatum 1 augustus 2008
Projectleider Prof. dr. ir. F. Molenkamp
Deelnemende kennisinstellingen Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Programma Open Technologieprogramma
Vakgebied Civiele techniek en bouwkunde

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Contact

Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001290 e.onderdijk@nwo.nl