Kom eerst eens met een buitengewoon idee

Case

Kom eerst eens met een buitengewoon idee

Aanvraagdruk Veni in kaart gebracht

NWO zint op maatregelen om de aanvraaglast bij onderzoekers drastisch omlaag te schroeven. Een van de eerste concrete acties is gericht op de Veni-ronde voor pas gepromoveerde onderzoekers in de sociale en geesteswetenschappen. Daar zijn de voorbereidingskosten van de aanvragers enorm en de kansen op financiering de laatste jaren bijzonder klein. Voorzitter van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen Wim van den Doel: ‘Vijfhonderd uitgewerkte Veni-aanvragen vanuit de sociale en geesteswetenschappen voor 50 beschikbare plekken: dan moet voor iedereen duidelijk zijn dat een andere aanpak nodig is.’

Wim van den Doel, credits: Ivar PelWim van den Doel, credits: Ivar Pel

Het afgelopen jaar zijn tijdens drie nationale conferenties rond aanvraagdruk de problemen voor onderzoekers in het aanvraagproces bij NWO zorgvuldig in kaart gebracht: het is te veel werk om een gedegen aanvraag te schrijven en de honoreringskansen zijn te laag. Tijdens de conferenties zijn van alle kanten voorstellen en oplossingsrichtingen aangedragen. Van den Doel: ‘Wat wij nu binnen de Veni-ronde van de sociale en geesteswetenschappen gaan doen is een eenvoudig maatregel invoeren met een heel groot effect. Andere oplossingen hebben voor de korte termijn te veel voeten in de aarde.’

Verplichte vooraanmeldingsfase

Wat gaat NWO doen, voorlopig als proef binnen het domein Sociale en Geesteswetenschappen? De jaarlijkse Veni-ronde, waarvan de deadline in januari 2019 ligt, wordt voor de sociale en geesteswetenschappen voorafgegaan door een verplichte vooraanmeldingsfase, met deadline eind augustus 2018. Die vooraanmelding bestaat uit een cv van de aanvrager, een beknopt onderzoeksidee én een bewijs van steun van de beoogde onderzoeksinstelling (‘inbeddingsgarantie’).

Het onderzoeksvoorstel dient voor de vooraanmelding niet uitgewerkt te zijn: 300 woorden volstaan. Het cv krijgt een nieuwe opzet, met veel meer ruimte dan voorheen om de bijzondere kwaliteiten en motivatie van de onderzoeker te beschrijven. Aanvragers kunnen zo bepleiten waarom zij de meest geschikte persoon zijn om het onderzoeksidee uit te voeren.Ook de inbeddingsgarantie is nieuw: wie een Veni-aanvraag wil indienen kan dit voortaan alleen doen met steun van de onderzoeksinstelling waar hij of zij het project wil gaan uitvoeren.

Odile Heynders credits: Bart van OverbeekeOdile Heynders, credits: Bart van Overbeeke

Odile Heynders is sinds januari van dit jaar bestuurslid van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. ‘Ik zie het in mijn eigen departement: het schrijven van een goed onderzoeksvoorstel kost veel geld. Én tijd. De aanvragers zelf zitten met Kerstmis te schaven en te schrijven aan hun voorstel. En onze Veni-sessies op de universiteit lopen dan al vanaf september! Daaraan nemen zowel subsidieadviseurs als ervaren onderzoekers deel. Het vréét tijd en de kansen zijn zo klein.’

Maatregel met een heel groot effect

Volgens Heynders ging bij het maken van een Veni-voorstel te veel tijd zitten in het uitwerken van details over de methodologische aanpak. De nieuwe aanpak met vooraanmelding kent dat bezwaar veel minder. ‘Wij zeggen in feite tegen de aanvragers: kom nu eerst eens met een buitengewoon, spannend, inspirerend idee, naast je ondersteunende cv. Wij kunnen kijken of je voor dat idee financiering kunt krijgen, zonder eerst een uitgewerkt, compleet dichtgetimmerd voorstel te hoeven schrijven.’

Wim van den Doel: ‘We nemen op die manier veel aanvragers onnodig werk uit handen. We besparen tijd en geld: wie zijn of haar voorstel uit mag werken voor de tweede ronde heeft een reële kans op financiering. De inbeddingsgarantie zorgt er verder voor dat een Veni-kandidaat zeker weet dat het onderzoek ook daadwerkelijk aan een universiteit kan worden uitgevoerd.’

Meer informatie