i-Books gaan helpen bij afleren van schrans- en snackgedrag

Case

i-Books gaan helpen bij afleren van schrans- en snackgedrag

Anita Jansen doet sinds de jaren tachtig aan de Universiteit Maastricht onderzoek naar eetstoornissen. Onderzoek naar anorexia en bulimia nervosa kreeg mede door haar landelijke bekendheid. In 2010 kreeg de ‘eetprofessor’, zoals de bijnaam van Jansen luidt, een Vici-toekenning. Zij en haar groep richten zich de laatste jaren vooral op oorzaken en behandeling van obesitas, ernstige zwaarlijvigheid.

In Nederland is 17 procent van de kosten in de gezondheidszorg obesitas-gerelateerd
- Anita Jansen

In Nederland is 17 procent van de kosten in de gezondheidszorg obesitas-gerelateerd: ernstig overgewicht zorgt voor een sterk verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, gewrichtsklachten, kanker, hand in hand gaand met depressies en lage zelfwaardering. Zeer dikke mensen zijn ook vaker en langer ziek thuis. Vraag is: wie behandelen deze mensen, en hoe?

Wist u dat? Vaak worden de psychologische processen die mensen aanzetten tot te veel eten vergeten.

Anita Jansen: “Obesitas wordt vaak gezien als een probleem van de maatschappij en de voedingsindustrie. Als je genetisch belast bent, heb je het zwaar in onze dikmakende omgeving. Vaak worden de psychologische processen die mensen aanzetten tot te veel eten vergeten, zoals bijvoorbeeld leerprocessen en andere cognitieve processen. Wij hebben een aantal interventies uitgewerkt die kunnen helpen om minder te leren eten, door juist precies op die psychologische processen in te grijpen. Met financiering uit het programma MeerWaarde maakten we op basis hiervan twee i-Books met demonstratiemateriaal en films voor hulpverleners in de ggz. Die vind je eind maart 2015 in de i-Bookstore.”

Welke partners heb je gevonden en hoe verliep de samenwerking?

“Onze productiepartner is MediView. Het bedrijf werkt nauw samen met de faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (UM) en ontwikkelt, produceert en publiceert multimediale leermiddelen voor het onderwijs in de geneeskunde en de gezondheidszorg. Het bedrijf PrimaID zorgt voor de technische realisatie en kan eveneens bogen op een langdurige samenwerking met UM. Riagg Maastricht leverde de hulpverleners. Het lag in de bedoeling twee papieren boeken te vervaardigen – een voor patiënten met overgewicht en een voor behandelaars. In de loop van het ontwikkeltraject kozen we op advies van onze partners voor twee i-Books voor hulpverleners én een webversie. Dat was een gelukkige keuzeswitch.”

Meisje ligt op een zwarte bank met chips en colaFoto: Shutterstock

Wat waren de voetangels en klemmen tijdens het proces?

“De productie kostte veel meer tijd dan voorzien. Voor de instructiefilms wilden we ‘echte’ patiënten, geen acteurs. Om personen bereid te vinden mee te werken en ze ook nog op draaidagen voor de camera te krijgen, viel niet mee. Iedereen heeft een drukke agenda en afstemming was moeilijk. Het schrijven van de teksten moest tussen de bedrijven door. Kortom, de oorspronkelijke planning was te optimistisch, hoewel we wel binnen de begroting zijn gebleven.”

Hoe stimuleer je kennisbenutting nog meer?

“Van sommige van onze vele Engelstalige publicaties in vakbladen schrijven we voor professionals in de ggz ook Nederlandse versies. Ik heb tijdens het MeerWaarde-project tientallen workshops en lezingen gegeven, waar mogelijk met beelden uit de instructiefilms. Ik consulteer artsen en behandelend psychologen. Het vinden van maatschappelijke partners voor onderzoek is lastig. Een voor de hand liggende is de (g)gz maar daar ontbreekt geld voor onderzoek. Met de industrie heb ik weinig contact: voedselfabrikanten hebben weinig belang bij onderzoek naar minder eten, is mijn ervaring. Maar een organisatie als Weight Watchers of vergelijkbaar is wellicht een potentiële partner voor een volgende aanvraag.”

Meer informatie

Kennisbenutting is vanaf 2013 als verplicht onderdeel in alle NWO-financieringsinstrumenten opgenomen. Meer weten over kennisbenutting: www.nwo.nl/magw/kennisbenutting

Foto in de banner: flickr commons