Het prototypen van innovaties tegen overstromingen in Bangladesh

Case

Het prototypen van innovaties tegen overstromingen in Bangladesh

Sinds 1950 heeft Bangladesh zestien catastrofale overstromingen meegemaakt. Om deze het hoofd te bieden zijn ambitieuze overstromingsbeheerplannen ontwikkeld, variërend van het Flood Action Plan in de late jaren '80 tot het Bangladesh Deltaplan 2100 in 2018.

De meeste van de vroegere plannen gingen vergezeld van uitgebreide beoordelingen en onderzoek resulterend in een steeds groeiende kennisbasis. Maar vanwege de enorme schaal en complexiteit van het riviersysteem in Bangladesh, in combinatie met beperkte beschikbare financiële middelen, zijn slechts enkele maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd. Veel Bengalezen staan daarom sceptisch tegenover initiatieven die een betere beheersbaarheid van toekomstige overstromingen beloven.

Aanpassing van bestaande woningen door middel van een zwevende vloer van PET-flessen... alleen tijdens overstromingen

Het Urbanising Deltas of the World project ‘Community resilience through rapid prototyping of flood proofing technologies in urban areas' (verder: CORE Bangladesh) biedt een aanvullende benadering op het Bangladesh Deltaplan 2100 (verder: BDP2100) door te streven naar verbetering van de capaciteiten van de lokale gemeenschap en hen eigendom te bieden over maatregelen om overstromingen op korte termijn te beperken. Een interview met Chris Zevenbergen van IHE Delft, projectleider van CORE Bangladesh, en William Veerbeek, ook van IHE Delft, co-projectleider.

Een leerruimte creëren

Om de scepsis te overwinnen, concentreert CORE Bangladesh zich op de oprichting van een leerruimte, een op de gemeenschap gebaseerde testfaciliteit in een peri-urbaan gebied waar overstromingsbestendige technologieën verder worden ontwikkeld door Nederlandse kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in nauwe samenwerking met lokale fabrikanten en communities. "De leerruimte is de eerste in zijn soort in Bangladesh", zegt Chris Zevenbergen. “De gedachte erachter is vrij eenvoudig: omdat het moeilijk is om gedrag te veranderen en nieuwe technologieën te laten toepassen, is het laten zien en ervaren een veelbelovende manier om de introductie van innovaties te versnellen, vooral in het beheer van overstromingsrisico's. En inderdaad, zien is geloven. Tegelijkertijd krijgen Nederlandse MKB-bedrijven de kans om hun producten te demonstreren en aan te passen aan de lokale omstandigheden. ”;

Verhoogde zaailingen

Voor de leerruimte is gekozen voor de regionale stad Sirajganj. De peri-urbane gebieden van de stad worden bijna jaarlijks geconfronteerd met overstromingen tijdens het natte seizoen vanwege het overslaan van de dijk.

Prototypes die de Bengalezen beschermen

Het grootste succes tot nu toe is dat de leerruimte is voltooid; alle verwachte prototypes zijn geconstrueerd en nog belangrijker, ze beschermen de Bengalezen tegen de hoger dan gemiddelde overstromingsniveaus waarmee Bangladesh dit seizoen wordt geconfronteerd. Voorbeelden van overstromingsbestendige technologieën waarvoor een prototype is ontwikkeld, variëren van waterkeringen met biologisch afbreekbare grondzakken, amfibische biosanitaire voorzieningen, zaaibedden en woonstructuren, tot het bestendig maken van bestaande woningen door een extra zwevende vloer te bouwen. Het zien van werkende prototypes gaf de partners in de gemeenschap vertrouwen.

Het zien van werkende prototypes gaf de partners in de gemeenschap vertrouwen

Leren door te doen

Het wetenschappelijke doel van CORE Bangladesh is het identificeren van kernfactoren die zorgen voor de acceptatie van de leerruimte in het dagelijks leven van een typische peri-urbane gemeenschap in Bangladesh. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop gemeenschapsgebaseerde maatregelen - om overstromingen te beperken en aan te passen - zich kunnen ontwikkelen tot "maatregelen op schaal" op zowel technologisch als institutioneel gebied. Allereerst door inzicht te krijgen in activerende (of beperkende) factoren, maar ook door de rol van verschillende instituties (bijvoorbeeld overheidsinstanties) bij de follow-up te erkennen. Deze wetenschappelijke doelstellingen sluiten goed aan bij de meer praktische benadering van het ontwikkelen van de leerruimte.

Wist u dat? De opening van de leerruimte is vermeld in nationale kranten en televisie in Bangladesh (zie onderstaande videolink) en nam het grootste deel van de aanvankelijke scepsis weg

"Op wetenschappelijke gebied zijn we vooral een actie-onderzoeksproject en soms een" learning by do doing "-project, zegt William Veerbeek. Het project ontwikkelt bijvoorbeeld een raamwerk om de prestaties van de leerruimte te beoordelen, inclusief indicatoren voor de sociale veerkracht van gemeenschappen.

Het onderzoek toonde aan dat samenwerking en vertrouwen cruciaal zijn en dat lokale fabrikanten technologieën kunnen aanpassen terwijl ze lokale materialen gebruiken die robuuster en kosteneffectiever zijn. Dit betreft ook de eindgebruikers, voornamelijk leden van de lokale gemeenschap, die uiteindelijk moeten zorgen voor correct gebruik, onderhoud en monitoring.

Onderzoeksuitdagingen

Het bouwen van amfibische gebouwen / sanitaire voorzieningen

Een van de eerste uitdagingen waarmee het project werd geconfronteerd, was onvoldoende inzicht in lokale overstromingsgevaren. Het bleek ook een uitdaging om een goede match te vinden tussen de hydrologische omstandigheden en geschikte locaties voor waterveiligheidstechnieken. Dit is opgelost door een drone te gebruiken om een hoogtemodel van hoge resolutie van het gebied te ontwikkelen, een relatief goedkope oplossing met veel potentieel voor andere overstromingsgevoelige regio's.

Verder was wat verwachtingsmanagement bij de Nederlandse ondernemers nodig. Een potentieel bloeiende markt begint niet met voordelen op korte termijn. Geduld en toewijding op lange termijn zijn belangrijke voorwaarden om van prototyping tot bredere opschaling te komen.

Streven naar langdurige impact

Wist u dat? De regering van Bangladesh heeft het Bangladesh Deltplan in september 2018 goedgekeurd en gebruikt het als een strategisch ontwikkelingsperspectief

De volgende stap is opschalen: van demonstratie tot bredere implementatie. Lokale innovatie, betrokkenheid van de gemeenschap, microfinanciering en kennis van lokale hydrologische omstandigheden moeten allemaal worden gestimuleerd als ondersteunende factoren. Om hun kennis te delen, heeft CORE Bangladesh de infrastructuur van de leerruimte opgezet als open source. Dit betekent dat kennis niet alleen wordt gedeeld tussen de deelnemers en partners, maar ook met derden.;

“Onze ambitie is dat onze aanpak en resultaten actief worden gepromoot en verspreid door de regering van Bangladesh. Het is belangrijk dat de overheid deze faciliterende rol speelt, omdat een autonome, marktgestuurde transitie moeilijk lijkt."

Verschillende overheidsinstanties en belangrijke actoren bij de implementatie van BDP2100 hebben belangstelling getoond. "We streven ernaar dat dit belang verandert in een langdurige betrokkenheid en een sterke positie voor de ontwikkeling van op gemeenschap gebaseerde overstromingsweerbaarheid."

Lees verder (Engels)


Foro's met dank aan CORE Bangladesh
Foto banner: Shutterstock

Key findings

A learning space successfully constructed, demonstrating flood proofing technologies that work *** The market for flood proofing technology is still in its infancy *** An action research and learning-by-doing attitude was essential for this project *** Local demand and ownership are key to upscaling flood proofing technologies