Open instrument voor sociale en geesteswetenschappen op komst

Case

Open instrument voor sociale en geesteswetenschappen op komst

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen binnen een nieuw financieringsinstrument van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Binnen de open competitie bestaat straks één domeinbreed instrument voor nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek: open competitie gericht op projecten, groot en klein.

Bestuursvoorzitter  Wim van den Doel  fotocredits: Ivar PelWim van den Doel fotocredits: Ivar Pel

De tekst van de call for proposals en het aanvraagformulier voor dit nieuwe financieringsinstrument komen in de loop van 2018 beschikbaar via de website van NWO. Honoreringen vinden plaats vanaf 2019. SGW beëindigt de huidige financieringsinstrumenten in de open competitie in de loop van 2018.

Wim van den Doel is bestuursvoorzitter van het domein Sociale en Geesteswetenschappen: ‘Deze nieuwe vorm van open competitie is bedoeld voor mensen die niet langer in aanmerking komen voor de talentlijn (voorheen Vernieuwingsimpuls) volgens de nieuwe normen. Daarnaast willen wij het zogenoemde ‘stapelen’ van onderzoeksgeld bij telkens dezelfde onderzoekers voorkomen: pas wanneer je een lopend onderzoek aan het afronden bent kun je een nieuw project aanvragen.’

Op deze manier wil het Domein-SGW perspectief bieden aan met name de ervaren onderzoeker, voor wie de Vici niet langer toegankelijk is. ‘Deze groep onderzoekers behouden op deze manier toegang tot financiering voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, waarin met nadruk plaats is voor maatwerk,’ aldus Van den Doel. ‘Zo beantwoordt het Domein-SGW aan de enorme vraag uit het veld naar projecten, grote én kleine projecten, ook voor bijvoorbeeld één of twee aio’s.’

NWO gaat financieringsinstrumenten vereenvoudigen

NWO implementeert in de loop van 2018 een vereenvoudigd financieringsinstrumentarium in alle domeinen. Onderzoekers kunnen vanaf 1 augustus aanvragen gaan indienen voor de eerste calls die volgens dit nieuwe model zijn vormgegeven. De raad van bestuur van NWO beoogt hiermee meer eenduidigheid in de onderzoeksfinanciering.

NWO brengt al  haar financieringsinstrumenten terug tot een handvol ‘hoofdvormen’. Elke hoofdvorm is opgebouwd uit modulaire financieringselementen. De modules geven onderzoekers een brede keus en zijn het antwoord van NWO om aan uiteenlopende behoeften adequaat te voldoen. Wat met de oude instrumenten kon, zal na 1 augustus veelal nog steeds kunnen. Het grootste verschil zal zijn dat het gehele palet instrumenten veel overzichtelijker wordt.

In de komende periode zullen NWO en ZonMw de details verder uitwerken. De domeinbesturen van SGW, TTW, ENW en het bestuur van het toekomstige domein ZonMw bepalen per financieringsinstrument uit welke modules die bestaat en welk portfolio aan instrumenten zij openstellen voor hun domein, gelet op het karakter en de behoeften van het onderzoeksveld.

NWO en ZonMw kondigen via hun websites wijzigingen in lopende instrumenten aan tenminste zes maanden voordat de wijziging in gaat.

Overgang van oud naar nieuwe financieringsinstrument bij SGW

De nieuwe financieringsmogelijkheid voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek start SGW vanaf 1 augustus 2018 – de deadline ligt waarschijnlijk rond begin september 2018. Daarin zullen meerdere bestaande instrumenten opgaan. SGW rondt de, thans lopende of net afgesloten, beoordelingsrondes Internationalisering geesteswetenschappen, Investeringen NWO-middelgroot, Open Research Area, Onderzoekstalent en Vrije competitie geesteswetenschappen, die in 2018 tot honoreringsbesluiten zullen leiden, volledig af. Daarna zullen deze financieringsinstrumenten niet meer worden opengesteld.

Ook Promoties in de geesteswetenschappen zal daarin opgaan, maar dat zal pas na 2020 zijn beslag krijgen. Volgens oude afspraken zullen in de jaren 2018, 2019 en 2020 nog beoordelingsrondes worden gehouden.

In die nieuwe ‘open competitie’ wordt jaarlijks één beoordelingsronde georganiseerd. De ronde kent twee fasen: een beoordeling van de vooraanmeldingen en een beoordeling van de uitgewerkte aanvragen. Omwille van het vergroten van de slagingskans en het terugdringen van de aanvraaglast voor indieners gelden er specifieke voorwaarden voor indiening. Over de precieze invulling van de voorwaarden volgt later berichtgeving.

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen via ‘modules’ – dat zijn de financieringselementen van het nieuwe instrument. De modules zijn binnen NWO uniform ingericht. Er is ruimte voor aanvragen van zeer uiteenlopende grootte tot k€ 750. Via het principe ‘money follows cooperation’ kan er ook met buitenlandse partners worden samengewerkt, waarbij NWO ook over de grens onderzoek financiert.

Van den Doel: ‘De middelen voor de open competitie zijn relatief beperkt, afgezet tegen omvang van het wetenschapsveld. Daarvoor is op dit moment nog geen oplossing. Honoreringspercentages zullen zeker nog niet meteen de 25 procent bereiken, een slagingskans die wij zo graag zien. Dat is iets voor de toekomst, maar er wordt hard aan gewerkt. Het heeft onze volle aandacht.’


Meer weten?

Voor vragen en opmerkingen over de hudige financieringsinstrumenten kunt u terecht bij:

Voor vragen over het nieuwe instrument van de domeinbrede vrije competitie van SGW kunt u terecht bij: