Onderscheidingen

De Spinoza- en Stevinpremie zijn de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap. NWO kent de premies jaarlijks toe aan in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de absolute top van de wetenschap behoren. Sinds 1995 kent NWO de Spinozapremie toe aan een maximum van vier wetenschappers. Sinds enkele jaren komen onderzoeksteams ook in aanmerking voor de premie. De Stevinpremie wordt sinds 2018 jaarlijks aan een maximum van twee wetenschappers of onderzoeksteams uitgereikt.

Bij beide premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop. Waar bij de Spinozapremie de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de maatschappelijke impact. De laureaten krijgen ieder 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting. De onderzoekers ontvangen de premie voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk. De premies zijn een eerbewijs, maar vooral ook een stimulans voor verder onderzoek. 

25 jaar wetenschap met impact

Al 25 jaar heeft het toponderzoek dat met deze premies uitgevoerd wordt op allerlei manieren impact op ons dagelijks leven: het zien van indrukwekkende ruimtebeelden op alle voorpagina’s, de manier waarop we behandeld worden door een arts of het bezoeken van exposities die ons meer vertellen over ons verleden. Zoals de video ’25 jaar wetenschap met impact’ laat zien is wetenschap overal om ons heen. Waar brengt de wetenschap jou naartoe?

Prijzen