NWO-strategie 2023-2026

In ‘Wetenschap Werkt!’ zetten we onze strategie voor 2023 – 2026 uiteen, en schetsen we, vanuit onze missie, hoe we omgaan met deze uitdagingen en hoe het Nederlandse onderzoek er in 2030 voorstaat. We beschrijven hoe wetenschap de rol kan vervullen die de samenleving vraagt. En hoe wetenschap de samenleving kan verwonderen en inspireren, en daarmee kan verrijken.

Fantastische nieuwe ideeën. Inzichten en toepassingen waar we voorheen nog niets van wisten. Concrete oplossingen voor vraagstukken in het hier en nu. Wetenschappelijk onderzoek – fundamenteel, toegepast en praktijkgericht – levert een ongelooflijk belangrijke bijdrage aan wie wij zijn als samenleving. En aan ons land, in maatschappelijk, economisch en sociaal opzicht.

Onderzoek van wereldklasse en met impact

Wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse, met wetenschappelijke en maatschappelijke impact, is de missie van NWO. Tegelijkertijd zien we in de samenleving ontwikkelingen die de positie van de wetenschap raken. Denk aan nieuwe maatschappelijke uitdagingen, digitalisering, een andere kijk op internationale samenwerking, het belang van het snel benutten van kennis in de maatschappij, maar ook aan het vertrouwen in de wetenschap.

Drie rollen NWO

Als NWO vervullen we drie rollen om kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap te garanderen en impact van onderzoek te bevorderen. Als verbinder vervullen we een belangrijke brugfunctie tussen onderzoekers, overheden, politiek, kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere kennisgebruikers. Als financier stimuleren we op verschillende manieren onderzoek. En bij onze onderzoeksinstituten voeren wetenschappers onderzoek van wereldklasse uit. Elk instituut heeft een eigen wetenschappelijke missie van (inter)nationaal strategisch belang. We investeren jaarlijks gemiddeld een miljard euro in vrij en ongebonden onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur.

Vier bouwstenen

In ‘Wetenschap werkt!’ hebben we vier bouwstenen gedefinieerd die nodig zijn voor een gezond wetenschaps- en innovatiesysteem, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers een belangrijke plek hebben.

 • Een gezonde onderzoekscultuur

  We bouwen mee aan een gezonde onderzoekscultuur, waarin (onbenut) talent ontsloten wordt, betere en gedragen oplossingen voor vragen en problemen gevonden kunnen worden, meer mogelijkheden tot samenwerking bestaan, en welzijn en economische voorspoed in de samenleving bevorderd worden. We werken aan een cultuur waarin samenwerking, respect, veiligheid en onderling vertrouwen centraal staan en waarin wetenschappelijke integriteit een vanzelfsprekendheid is; net als open science.

  Welke ambities horen hierbij?

 • Een robuust onderzoeksstelsel

  We dragen bij aan een robuust onderzoeksstelsel. Voor een goede wetenschappelijke infrastructuur zijn brede toegankelijkheid en een goede structurele financiering randvoorwaarden. In dat stelsel hebben onderzoekers voldoende middelen om hun werk te kunnen doen en zorgt financiering ook voor rust. En is er een gezonde balans van 1:1 van vrij, ongebonden onderzoek en het budget voor vraaggestuurd, thematisch onderzoek.

  Welke ambities horen hierbij?

 • Coherente onderzoeksagenda's

  We dragen bij aan inhoudelijke synergie binnen het onderzoeksstelsel door het bevorderen van coherente onderzoeksagenda’s. Op sommige onderzoeksthema’s neemt Nederland het voortouw, omdat we daarin als land al een vooraanstaande positie hebben, of omdat we op deze thema’s juist meer impact willen genereren. Dit vraagt de komende jaren om keuzes die vanuit een gezamenlijk strategisch belang zijn gemaakt.

  Welke ambities horen hierbij?

 • Onbelemmerde samenwerking

  En we hebben een voortstuwende rol bij het realiseren van onbelemmerde samenwerking. Door samenwerking krijgt vernieuwing meer kans. We stimuleren samenwerking over grenzen tussen organisaties, landen of sectoren heen. We stimuleren samenwerking tussen en binnen disciplines, en tussen verschillende vormen van onderzoek. Maatschappelijke partijen, burgers en kennisgebruikers zijn belangrijke partners. We bouwen aan een systeem waarin samenwerking vanzelfsprekend en eenvoudig is, en waarin we onderzoeksnetwerken langdurig ondersteunen.

  Welke ambities horen hierbij?

Open en transparante organisatie

Om een goede bijdrage te kunnen leveren, bouwt NWO ook kritisch verder aan haar eigen organisatie. NWO wil een open en transparante organisatie zijn, met een gezond werkklimaat en een inclusieve cultuur, waarin al het talent de kans kan krijgen dat het verdient. Onze instituten bieden een aantrekkelijke omgeving voor onderzoekers uit binnen- en buitenland en versterken de Nederlandse wetenschap door talent aan te trekken en op te leiden.

Onze ambitie

Onderzoeksbeleid onderwerp van onderzoek

NWO wil daarbij haar eigen praktijk en het wetenschapssysteem als geheel onderwerp van onderzoek maken. Door onderzoek onderwerp te maken van onderzoek, ontwikkelen we als wetenschapssysteem de expertise om het onderzoeksbeleid en financiering op een meer effectieve en efficiënte wijze in te richten.

Onze ambitie

38 ambities

In deze strategie definiëren we 38 ambities, die we doorvertalen naar implementatieplannen binnen de verschillende organisatieonderdelen van NWO. Voor het realiseren van deze strategie zijn onze kennispartners en onze eigen medewerkers cruciaal. Samen helpen we de wetenschap, de maatschappij, Nederland vooruit. En dit alles kunnen we niet zonder die vrije geest van de onderzoeker, die wegen in durft te slaan die nog nooit bewandeld zijn. Die onderzoeker, die inspireert, verwondert, inzichten geeft die we nog niet hadden. Die met frisse ideeën en nieuwe resultaten de wetenschap en de wereld weer een stap verder brengt. Die onderzoeker, die in alles belichaamt dat wetenschap werkt!