Prijsuitreiking Spinozapremie en Stevinpremie 2021 in Amare Den Haag

NWO-Spinozapremie

De NWO-Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. NWO kent de Spinozapremies jaarlijks toe aan twee in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven behoren tot de allerbeste wetenschappers wereldwijd. De NWO-Spinozalaureaten doen voortreffelijk en baanbrekend onderzoek met een grote uitstraling. Zij zijn een inspiratie voor beginnende onderzoekers.

De prijs is vernoemd naar Baruch Spinoza (1632-1677). Spinoza was een internationaal vermaarde Nederlandse wetenschapper en een sprekend voorbeeld van vrijheid van onderzoek. Een passend boegbeeld voor een prijs als deze.

  Spinozapremie banner
  • Doel en doelstellingen

   De NWO-Spinozapremie is een prijs, een eerbewijs, maar vooral ook een stimulans voor verder onderzoek. De Spinozapremie bestaat sinds 1995. NWO heeft de prijs in het leven geroepen om excellente wetenschappers zichtbaar te maken en om onderzoek van wereldklasse in Nederland te stimuleren. 

   Elke onderzoeker van voldoende kwaliteit met een permanente aanstelling bij een kennisinstelling in Nederland kan voorgedragen worden voor een Spinozapremie.

  • Budget en doorlooptijd

   De Spinozapremie wordt sinds 1995 jaarlijks uitgereikt. De laureaat krijgt een bronzen beeldje van Spinoza en een bedrag van 1,5 mln euro. Zij bepalen zelf waaraan ze de premie besteden, zolang het maar gerelateerd is aan wetenschappelijk onderzoek.

  • Voor wie

   Kandidaten voordragen kan alleen op uitnodiging. Het is niet mogelijk zelf een aanvraag in te dienen. NWO nodigt ieder jaar de volgende mensen uit om kandidaten voor te dragen:

   • De rectores magnifici van de universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden 
   • De president van KNAW (per domein en de Jonge Akademie twee voordrachten)
   • De voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation
   • De voorzitter van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
   • De voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
   • De voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
   • De voorzitter van de TO2-federatie (samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties)

   De kandidaten:

   • hebben een vast dienstverband bij een Nederlandse onderzoekinstelling;
   • zijn in staat om de Spinozapremie voor hun pensioengerechtigde leeftijd te besteden;
   • mogen niet eerder een Spinoza- of een Stevinpremie hebben ontvangen. 
  • Criteria voor beoordeling

   De kwaliteit van de kandidaten wordt beoordeeld in relatie tot wat binnen het betreffende vakgebied als hoogwaardig wordt gezien. De beoordeling en selectie van kandidaten vindt plaats op basis van prestaties uit het verleden, aan de hand van de volgende kwaliteitscriteria:

   • Internationaal erkende wetenschappelijke kwaliteit en impact
   • Leiderschap en aantrekkingskracht op beginnende onderzoekers
   • Kennisbenutting en impact (inclusief outreach activiteiten)

   Deadline voordracht: 1 november 2022

    

  • Commissie

   De NWO-Spinozapremie is de hoogste onderscheiding voor onderzoekers in Nederland die tot de absolute top van de wetenschap behoren. Om de premie te kunnen ontvangen moeten onderzoekers worden voorgedragen. De commissie voor de ronde 2022 is als volgt samengesteld:

   Ronde 2022

   • Prof. Pauline Meurs, (technisch) voorzitter
   • Prof. Walter Van Assche, Katholieke Universiteit Leuven (BE)
   • Prof. Geoff Blake, Caltech (VS)
   • Prof. Anne Verhoef, University of Reading (GB)
   • Prof. Nicole van Dam, German Centre for Integrative Biodiversity Research – iDiv (DE)
   • Prof. Martin Möller, RWTH Aachen (DE)
   • Prof. Karin Sanders, University of New South Wales (AU)
   • Prof. Judith Butler, University of California, Berkeley (VS)
   • Prof. George Davey Smith, University of Bristol (GB)
   • Prof. Jean Pieters, University of Basel (CH)
   • Prof. Val Zwiller, KTH Royal Institute of Technology (SE)
   • Prof. Peter Frankopan, Oxford University (GB)

  Spinozalaureaten 2022