Banner_spinoza

NWO Spinozapremie

De NWO -Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. NWO kent de NWO-Spinozapremies jaarlijks toe aan drie of vier in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de absolute top van de wetenschap behoren. De NWO-Spinozalaureaten doen voortreffelijk en baanbrekend onderzoek dat een grote uitstraling heeft. Zij zijn een inspiratie voor jongere onderzoekers.

De prijs is vernoemd naar Baruch Spinoza (1632-1677). Spinoza was een internationaal vermaarde Nederlandse wetenschapper en een sprekend voorbeeld van vrijheid van onderzoek. Een geweldig boegbeeld voor een prijs als deze.

 • Doel en doelstellingen

  De NWO-Spinozapremie is een prijs, een eerbewijs, maar vooral ook een stimulans voor verder onderzoek. De Spinozapremie bestaat sinds 1995. NWO heeft de prijs in het leven geroepen om excellente wetenschappers zichtbaar te maken en om toponderzoek in Nederland te stimuleren. De prijs is persoongebonden.

  Ook buitenlandse onderzoekers kunnen de Spinozapremie winnen, mits ze een vaste aanstelling hebben aan een Nederlandse onderzoeksinstelling. Een Nederlandse topwetenschapper die een aanstelling heeft bij een buitenlandse instelling komt niet in aanmerking voor de premie.

 • Budget en doorlooptijd

  De Spinozapremie wordt sinds 1995 jaarlijks uitgereikt. De laureaat krijgt een bronzen beeldje van Spinoza en een bedrag van 2,5 mln euro. Zij bepalen zelf waaraan ze de premie besteden, zolang het maar gerelateerd is aan onderzoek.

 • Voor wie

  Kandidaten voordragen kan alleen op uitnodiging. Het is niet mogelijk zelf een aanvraag in te dienen. NWO nodigt ieder jaar de volgende mensen uit om kandidaten voor te dragen:

  • De rectores magnifici van de universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden (elk maximaal twee voordrachten)
  • De president van KNAW (per domein en de Jonge Akademie twee voordrachten)
  • De voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation (max. twee voordrachten)
  • De voorzitter van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (max. twee voordrachten)

  De kandidaten hebben een vast dienstverband bij een Nederlandse onderzoekinstelling en zijn in staat om nog geruime tijd op topniveau te presteren. Voertaal van de voordracht en de bijbehorende bijlagen is Engels.

 • Criteria voor beoordeling

  De beoordeling en selec e van kandidaten vindt plaats op basis van past performance, aan de hand van de volgende selectiecriteria:

  • Internationaal erkende wetenschappelijke kwaliteit
  • Leiderschap en aantrekkingskracht op beginnende onderzoekers
  • Kennisbenutting (inclusief outreach-activiteiten)

  Daarnaast moet duidelijk zijn dat de NWO-Spinozapremie het onderzoek van de kandidaat naar verwachting een belangrijke stap verder kan brengen. De kwaliteit van de kandidaten/teams wordt telkens beoordeeld in relatie tot wat binnen het betreffende vakgebied als hoogwaardig wordt gezien.

  Aanvullend criterium voor een team

  Wanneer een team van twee a drie kandidaten voorgedragen wordt, moet de meerwaarde van het team ten aanzien van de drie kwaliteitscriteria aantoonbaar groter zijn dan de individuele bijdragen van de leden van het team. Daarbij hoeven de leden van het team niet per se van hetzelfde kaliber te zijn zolang er een duidelijke meerwaarde en synergie tussen de teamleden aanwezig is.

 • Commissie

  De NWO-Spinozapremie is de hoogste onderscheiding voor onderzoekers in Nederland die tot de absolute top van de wetenschap behoren. Om de premie te kunnen ontvangen moeten onderzoekers worden voorgedragen. De commissie voor de ronde 2020 is als volgt samengesteld:

  Ronde 2020

  • Prof. Aafke Hulk, (technisch) voorzitter 
  • Prof. Jan-Benedict Steenkamp, University of North Carolina at Chapel Hill (VS)
  • Prof. Elaine Dzierzak, University of Edinburgh (GB)
  • Prof. Paul Matthews, Imperial College London (GB)
  • Prof. Fred MacKintosh, Rice University (VS)
  • Prof. Wilt Idema, Harvard (retired)
  • Prof. Candace Kruttschnitt, University of Toronto (CA)
  • Prof. Rosamond McKitterick, Sidney Sussex College, Cambridge (GB)
  • Prof. Walter Van Assche, Katholieke Universiteit Leuven (BE)
  • Prof. Geoff Blake, Caltech (US)
  • Prof. Anne Verhoef, University of Reading (UK)
  • Prof. Nicole van Dam, German Centre for Integrative Biodiversity Research – iDiv (DE)
  • Prof. Martin Möller, RWTH Aachen (DE)

Spinozalaureaten 2020