S_instituten_NIOZ2.jpg

NIOZ: Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, is een instituut dat onderdeel uitmaakt van NWO-I en nauw samenwerkt met de Universiteit Utrecht.

Wat doet het NIOZ?

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, doet als nationaal oceanografisch onderzoeksinstituut al bijna 145 jaar multidisciplinair fundamenteel zeegaand onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk belangrijke vraagstukken over het functioneren van delta- en kustgebieden, zeeën en oceanen. Daarnaast beheert het NIOZ de nationale onderzoeksschepen en de apparatuur voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap. Ook stimuleert en ondersteunt het NIOZ het mariene onderzoek, onderwijs en beleidsontwikkeling op nationaal en internationaal niveau. Het NIOZ werd in 2018 door een internationale evaluatiecommissie beoordeeld als excellent en wereldleidend.

Waarom zeeonderzoek?

Wij bewonen de blauwe planeet: ruim 70% is bedekt door zee, meer dan 50% van de zuurstof op aarde wordt  geproduceerd door de oceanen. Oceanen zijn de belangrijkste buffer voor CO2 en opwarming van de aarde. Veel antwoorden op de grote, maatschappelijke vraagstukken die hoog op de Nederlandse, Europese en mondiale agenda’s staan, zijn te vinden langs kusten en in de zeeën en oceanen. Of het nu gaat om de kansen die ze bieden (als bron van energie, voedsel, grondstoffen, transport, toerisme, natuur), óf om oplossingen voor de problemen (vervuiling, overbevissing, de gevolgen van klimaatverandering). Gezonde, productieve delta’s, zeeën en oceanen zijn van groot ecologisch, economisch en geopolitiek belang voor Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. Zeeonderzoek is hard nodig, want benutten en beschermen begint bij begrijpen.

De koers van het NIOZ

Het Antropoceen is de tijd waarin wij leven, menselijke impact toeneemt en natuurlijke omstandigheden en omgeving sterk veranderen. NIOZ onderzoekers willen begrijpen hoe de belangrijke mariene systemen en processen hierin meespelen, met de nadruk op biodiversiteit, ecosysteemarchitectuur en de CO2-cyclus. Een beter begrip hiervan is de basis om als maatschappij de grote uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en een duurzame koers te kiezen.

De mensen van het NIOZ

Bij het NIOZ werken 325 bevlogen medewerkers uit meer dan 25 verschillende landen. Ongeveer de helft van deze medewerkers doet onderzoek van delta tot diepzee en de andere helft is onmisbaar bij de ondersteuning van de wetenschappers. Met elkaar en met collega’s in binnen- en buitenland werken zij hard aan het veilig stellen van onze oceanen, onze kusten en onze toekomst.

NIOZ als Nexus

Het NIOZ en werkt nationaal en wereldwijd samen met universiteiten, onderzoeksinstituten, HBO’s, NGO’s, bedrijven en overheden. Als nationaal oceanografisch instituut, vertegenwoordigt het NIOZ Nederland in vele samenwerkingsverbanden zoals de denktank voor het Europese mariene wetenschapsbeleid, de European Marine Board (EMB), en het Partnership for the Observation of the Global Oceans (POGO).

NIOZ-nieuwsbrief

Contactgegevens

NIOZ: Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Postbus 59
1790 AB  Den Burg (Texel)
(0222) 369 300
secretary@nioz.nl

Bezoekadres:
Landsdiep 4
1797 SZ  't Horntje (Texel)
Kijk op de NIOZ-website voor de adresgegevens van NIOZ-locatie Yerseke

Ga naar de NIOZ-website

 • Aanvragen vaartijd

  Nederland heeft een beperkt aantal onderzoeksschepen en daarmee samenhangende infrastructuur die door National Marine Facilities (NMF), een onderdeel van NIOZ, worden beheerd ten behoeve van de gehele onderzoekgemeenschap in Nederland. Recente veranderingen in beleid en financiering van vaartijd vanuit NWO gaven aanleiding tot een nieuw systeem voor de aanvraag van vaartijd. Met deze nieuwe aanvraagprocedure wordt een transparante en eerlijke toegang voor wetenschappers in Nederland tot nationale en (voor zover mogelijk) ook internationale onderzoeksschepen geboden.

  Wie

  Onderzoekers die een projectaanvraag hebben ingediend bij NWO, maar ook voor projecten die vanuit een kennisinstelling of particuliere partij kunnen vaartijd aanvragen.

  Werkwijze

  1. Neem voor het aanvragen van vaartijd op de vloot van NMF of de OFEG-vloot contact op met NMF-coördinator Erica Koning via erica.koning@nioz.nl. In overleg met de coördinator worden vaarwensen zo optimaal mogelijk ingepast in het voorlopige vaarschema. Tevens kunnen opstappers (benutting onbezette plekken op reeds geplande cruises) vaartijdwensen indienen.
  2. Na afstemming met de NMF, worden vaarwensen aangemeld via de website Marine Facilities Planning. Deze vaarwens staat in de wachtstand in het planningsysteem totdat er een positief besluit is over financiering van het onderzoeksvoorstel. Daarna wordt de aanvraag verder in het vaarplanningsysteem verwerkt en in de vaarplanning opgenomen. 

  Budget

  De basiskosten voor vaartijd worden centraal vanuit NIOZ-NWO-I bekostigd. Dit betekent dat vaartijd in de regel niet via projectbudgetten bekostigd hoeft te worden en dat onderzoekers deze kosten ook niet in de begroting voor een aanvraag hoeven op te nemen. Uitzonderingen hierop vormen subsidie-instrumenten (bijv. ERC grants, NWA, Zwaartekracht) waarbinnen de basiskosten voor vaartijd bovenop het reguliere aan te vragen budget opgevoerd kunnen worden. Hierbij geldt voor aanvragers een inspanningsverplichting om, waar mogelijk, vijftig procent (50%) van de aangevraagde vaarkosten op te nemen in de projectaanvraag. Consumables en overige kosten voor uitvoering van projecten vallen niet onder basiskosten en moeten worden opgenomen in een projectaanvraag (zie hieronder).

  Voor de Pelagia geldt een dagprijs van 20.000 euro, voor de Navicula een dagprijs van 4.500 euro. Hierbij inbegrepen zijn alle kosten die direct gekoppeld zijn aan het gebruik van de faciliteiten:

  • Schepen, inclusief bemanning en eten/drinken aan boord
  • Poolapparatuur (incl. afschrijving en kosten van onderhoud van de poolapparatuur)
  • Personeel ter ondersteuning van de apparatuur aan boord
  • Havenkosten, m.u.v. persoonlijke kosten.

  Kosten die hier niet onder vallen, en dus altijd begroot dienen te worden binnen projecten, zijn:

  • Eigen reis- en verblijfskosten
  • Verplichte trainingen en keuringen die nodig zijn om aan boord te worden toegelaten
  • Persoonlijke kosten in de havens (vervoer vliegveld schip e.d.)
  • Transport van eigen apparatuur, inclusief kosten die voortvloeien uit het aanleveren van deze apparatuur in een buitenlandse haven (douane, agent, havenpersoneel).

  Nationale Vaartijd Commissie (NVC)

  Het NWO-domein ENW stelt de Nationale Vaartijdcommissie in. Deze commissie heeft als doel de vaartijd efficiënt, transparant en rechtvaardig onder gebruikers te verdelen. De National Marine Facilities (NMF) stelt een vaarplanning op. De NVC beoordeelt deze en keurt deze al dan niet goed, of vraagt de NMF de vaarplanning te wijzigen. De NVC vergadert een à twee keer per jaar om de vaartijdverdeling te bespreken en vast te leggen.

  Leden

  De NVC bestaat uit 5 personen: een wetenschappelijk lid vanuit een wetenschappelijke kennisinstelling, een medewerker van de NMF, een medewerker van NIOZ, een lid vanuit aangesloten Topsectoren (e.g. TS Water & Maritiem, TS Energie, TS Agri&Food) en een onafhankelijk voorzitter.

  • Prof. dr. Jack Middelburg  - voorzitter
   Professor of General Geochemistry in the Department of Earth Sciences at Utrecht University. He served as chairman of the scientific advisory committee for the 2017-2018 NICO expedition (Netherlands Initiative Changing Ocean) funded by NWO and carried out by NIOZ-NMF with the RV Pelagia.
  • Reginald Visser
   Voormalig directeur Maritiem Kennis Centrum - MKC
  • Dr. Katja Peijnenburg
   Senior Researcher Marine Biodiversity Naturalis Biodiversity Center. Senior staff member Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED), Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • Dr. Erica Koning
   National Marine Facilities (NMF)
  • Prof. dr. Gert-Jan Reichart
   Head of the Ocean Systems Department (Royal NIOZ)

  Download


  Direct naar