Wetenschappelijk onderzoek Cariben krijgt impuls van ruim 7 miljoen euro

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte tijdens het Ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat er ruim 7 miljoen euro is toegekend aan twee projecten binnen het NWO programma Caribisch Onderzoek.

De nadruk binnen deze financieringsronde ligt op structuurversterking van het kennissysteem en inbedding van wetenschappelijk onderzoek in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. NWO wil dit doel bereiken door middel van deze twee grote multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s die in de regio zelf worden uitgevoerd en verankerd. De onderzoeksprogramma’s richten zich op vraagstellingen die van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang zijn voor de Caribische regio en bevorderen overdracht van kennis via onderwijs en outreach. Niet eerder financierde NWO programma's van deze omvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Cariben

De twee toegekende projecten zijn:

SEALINK 
Programme Chair: Prof.dr. Mark Vermeij (Universiteit van Amsterdam, CARMABI Curaçao)
Het SEALINK-programma zal processen op land en in zee bestuderen die de verspreiding bepalen van stoffen die het functioneren van Caribische koraalrif-ecosystemen beïnvloeden (e.g., nutriënten, rioolwater pathogene bacteriën). Het is de eerste keer dat processen op land en de verspreiding van stoffen in zee zullen worden onderzocht en worden gerelateerd aan het functioneren koraalrifsystemen via 3D opnames. Verkregen inzichten worden middels computermodellen gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe landinrichtingsvormen, lokale besluitvorming, en educatie programma’s. In samenwerking met lokale partijen zal worden bepaald hoe wetenschappelijke informatie beter kan worden gebruikt voor educatie doeleinden en duurzamer beheer van koraalrifsystemen in het algemeen. 

Eilande(rs)n aan het Roer 
Programme Chair: Dr. Francio Guadeloupe (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde KITLV; Universiteit van Amsterdam) 
Sinds de eerste bewoning van de eilanden hebben orkanen en verwoesting aan kustgebieden grote ecologische en sociale gevolgen voor het (Nederlandse) Caribisch gebied. Deze tasten de leefomstandigheden (onderdak, voedsel en water) en het erfgoed van de eilandbewoners aan. Dit vereist onmiddellijke actie! In Eilande(rs)n aan het Roer werken onderzoekers en maatschappelijke partners samen om technische, traditionele en hedendaagse kennispraktijken bijeen te brengen. Het doel is om nieuwe duurzame en inclusieve strategieën te ontwikkelen ten aanzien van de huidige klimatologische uitdagingen. Daarnaast wordt een trans-Atlantisch platform en regionaal expertise centrum ontwikkeld om het onderzoek en onderwijs over klimaatproblematiek te bevorderen.