Webinar over gelijkwaardige onderzoekssamenwerking tijdens en na een pandemie

data_verzamelen_fairness_research

Wat kunnen we leren van onze ervaring met de uitdagingen en oplossingen van onderzoek op afstand? En hoe kunnen we deze ervaring gebruiken om de wetenschap inclusiever en gelijkwaardiger te maken? Als jonge onderzoekers staan PhD's en postdocs voorop bij deze veranderingen. Dit webinar heeft als doel om PhDs en postdocs van over de hele wereld, te inspireren, en een platform te geven om best practices, ervaringen, en dilemma's te delen. De voertaal voor het webinar is Engels.

Bezoek de registratiepagina voor aanmelden en meer informatie

De wetenschap is een onmisbare bijdrager aan sociale verandering. Samenwerking is essentieel. Geïntegreerde manieren van kennisproductie zijn waardevol, omdat ze gebruikmaken van de kennis van collega's uit het hele academische veld en daarbuiten, inclusief begunstigden zoals patiënten, lokale praktijkpartners, en andere stakeholders. Er is steeds meer bewijs dat verbonden en pluralistische kennis zorgt voor betere en beter gewaardeerde wetenschap.

Maar de werkelijkheid is vaak weerbarstig; subtiele of duidelijke ongelijkwaardigheid in onderzoek belemmert vooruitgang. Dit kan gebeuren in elke sector in elke regio, ook binnen of tussen hoge inkomenslanden en belangrijke (opkomende) wetenschapslanden. Het is misschien het meest voelbaar in landen met minder middelen, laag- en middenkomenslanden (LMIC's). LMIC's zijn kwetsbaar voor de armoede en veranderende omstandigheden, maar ook vaak sterk afhankelijk van financiering van buiten voor het aanpakken van deze uitdagingen. Partners uit LMIC's verzamelen vaak data, terwijl het bepalen van prioriteiten, implementatie en het managen van resultaten (publicaties, data en IP) in de handen is van hun collega's in het buitenland.

(Hoe) is dit veranderd de afgelopen twee jaar? De coronapandemie heeft gezorgd voor het scherp afnemen van onderzoeksgerelateerd reizen en heeft het gebruik van online-interactie versneld. Onderzoekers in het mondiale zuiden hebben misschien een prominentere rol verworven in het onderzoeksproces, maar wellicht soms met extra veiligheidsrisico's. De consequenties voor wetenschappelijke onderzoek zijn groot, vooral voor veldwerk (inclusief empirische dataverzameling, interventies, en proeven). Wat zijn de negatieve en/of positieve effecten van deze ontwikkelingen op internationale onderzoekssamenwerking?

Welke uitdagingen of kansen ben jij tegengekomen in onderzoekssamenwerking tijdens de pandemie? Miste jij of je partners betrokkenheid, of voelde je je juist meer gestimuleerd en geëmancipeerd? Het is waarschijnlijk dat onderzoeksmethodes, aanpakken en vaardigheden op afstand tot structurele veranderingen zullen leiden.  Hoe zie jij de contouren van toekomstig onderzoek voor inclusieve mondiale ontwikkeling, en wat betekent het voor je carrièreplannen?

De ervaringen en lessen van PhD's en postdocs zijn zeer relevant voor bijvoorbeeld de Nationale Wetenschapsagenda, SDG's voor Inclusieve Mondiale Ontwikkeling en NWO-WOTRO. De uitkomsten van dit webinar kunnen ook terugkomen in de serie van Vice Versa en WOTRO Science for Global Development over gelijkwaardige samenwerking in de wetenschap.