Vooraankondiging nieuwe KIC-call: Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen

Twee mensen in een supermarkt op de groente- en fruitafdeling.

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl zouden namelijk voor een langer gezond leven zorgen en kunnen op die manier de gezonde levensduur verlengen.

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de toenemende wereldbevolking, vergrijzing, meer chronisch zieken, en de groeiende verschillen in gezondheid tussen mensen met verschillende sociaal economische posities, maken het streven naar een gezonde voeding en een gezonde leefstijl voor de huidige en toekomstige bevolking nog belangrijker. Bovendien is een transitie naar een duurzaam voedselsysteem nodig. Het verbreden van de kennis over gezonde voeding en voedselsystemen is daarom noodzakelijk. 

Doel

Deze call roept op tot interdisciplinair onderzoek naar duurzame en innovatieve voedselsystemen, die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking. Dit onderzoek vraagt om een integrale aanpak van meerdere aandachtspunten, om zo een meer holistisch begrip te krijgen van gezonde en veilige voeding en voedselsystemen. In deze call staan vier aandachtspunten centraal:

  1. Voeding en gezondheid bij verschillende bevolkingsgroepen
  2. Invloed van omgeving op gezond keuzegedrag
  3. Ontwikkeling van duurzame en gezonde voedingsproducten
  4. Voedselveiligheid, leefomgeving en gezondheid

Opening en budget

Naar verwachting opent de Call for proposals ‘Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen’ in september 2022. In totaal is er 5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeksprojecten die worden toegekend.

Matchmaking

Op 1 november 2022 faciliteert NWO een matchmakingsactiviteit voor deze call in Utrecht. Deelname aan deze activiteit wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. Matchmaking in het KIC 2020-2023 heeft als doel om onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines (alfa, bèta, gamma; inclusief hogescholen) en praktijkorganisaties bij elkaar te brengen en te verbinden, om zo tot interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen te komen. Verdere informatie over de invulling en planning van de matchmakingsactiviteit zal begin september bekend worden gemaakt.

Meer informatie

Deze call wordt georganiseerd binnen het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), hoofdlijn Missie. Meer informatie over deze call maakt NWO spoedig bekend via de gebruikelijke kanalen.

KIC zoekt technologische economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Binnen de hoofdlijn Missie ontwikkelt NWO jaarlijks een aantal grote thematische programma’s met een omvang tussen de 5 en 11 miljoen euro: de missiegedreven programma’s. De onderwerpkeuze wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de Kennis en Innovatieagenda’s. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.