Vooraankondiging: Europese call 'Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)'

Bron: Shutterstock

Naar verwachting wordt 13 februari 2023 de eerste transnationale call van het Europese ‘Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)’ gepubliceerd. SBEP wil bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale, duurzame en productieve Blue Economy. Aan deze call nemen 23 landen deel. Op 22 februari 2023 houdt NWO een online informatiemiddag.

De call ‘Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)’ streeft naar antwoorden op vragen naar duurzamere, slimme mariene en maritieme innovaties. Denk bijvoorbeeld aan marine spatial planning, meervoudig gebruik van offshore infrastructuur, de zee als een duurzame voedselbron en systeemmodellering.

De call richt zich op:

  • Planning en management van gebruik van zeeën op regionaal niveau
  • Meervoudig gebruik van offshore-infrastructuren ondersteunend aan Blue Economy
  • Klimaatneutrale, duurzame en grondstofefficiënte Blue Food en Feed
  • Groene transitie naar Blue Foodproductie
  • Ocean Digital Twin (ODT), test use cases op sub-basin schaal

De call nodigt onderzoekers uit in transnationale samenwerking onderzoeksvoorstellen in te dienen, bij voorkeur in samenwerking met relevante stakeholders uit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. NWO houdt woensdag 22 februari 2023 van 15.00-17.00 uur een online informatiemiddag.

Inschrijven voor de online informatiemiddag

Looptijd en budget

De projecten hebben een looptijd van drie jaar. Vanuit Nederland is er een gezamenlijke bijdrage van 1,25 miljoen euro van NWO, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Over Europese partnerschappen

De Europese co‐funded partnerschappen zijn onderdeel van Horizon Europe, het Europese programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027). De partnerschappen richten zich op complexe maatschappelijke uitdagingen en zijn gericht op daadwerkelijke impact. De calls die voortkomen uit de Europese partnerschappen leiden tot thematisch onderzoek verbonden met de missies in het Kennis en Innovatieconvenant en de routes van de Nationale Wetenschapsagenda. 

Disclaimer

Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.