Vooraankondiging call for proposals vervolgprogramma Mozaïek

Beeld Mozaïek

Binnenkort wordt het vervolgprogramma van Mozaïek opengesteld voor aanvragen. Het gaat om een promotiebeurzenprogramma dat gericht is op Nederlandse afgestudeerde masterstudenten met een niet-westerse migratieachtergrond.

Het doel is de instroom van deze groep in de wetenschap te stimuleren door promotieplaatsen te financieren.

Het programma beoogt hiermee de verdere ontwikkeling van een inclusieve werkomgeving binnen Nederlandse universiteiten te bevorderen. Het vervolgprogramma van Mozaïek maakt onderdeel uit van het Impulsprogramma voor Inclusie in de Wetenschap (IIW). Doel van het Impulsprogramma is de Nederlandse academie meer divers en inclusief te maken.

Aanvraagprocedure

Het programma kent twee fasen; een vooraanmelding en een volledige aanvraag. De brochure van het programma (de call for proposals) is medio maart beschikbaar op de website van NWO. De deadlines voor het indienen van de vooraanmelding en de volledige aanvraag zijn respectievelijk begin juni en eind september.

Het onderwerp van het promotieonderzoek is volledig vrij; elk onderzoeksonderwerp kan in aanmerking komen. De kandidaat dient niet zelf de aanvraag in, deze wordt door een beoogd promotor gedaan.

Naamswijziging

Afgelopen zomer zijn oproepen gedaan om suggesties te doen voor kandidaten voor de klankbordgroep en voor het bedenken van een nieuwe programmanaam. De klankbordgroep is inmiddels samengekomen en heeft een nieuwe naam gekozen die in een advies wordt voorgelegd aan de raad van bestuur van NWO. Zodra het besluit hierover is genomen wordt de nieuwe naam bekend gemaakt.

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met Shantie Jadoenath via mozaiek@nwo.nl.