Ruim 93 miljoen euro voor onderzoeksprojecten naar urgente vraagstukken met breed scala samenwerkingspartners

21 consortia gaan in teamverband aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. In de projecten werken de gehele kennisketen en maatschappelijke organisaties, zowel publieke als private partijen, nauw samen. De projecten krijgen financiering in de tweede ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

In totaal is ruim 93 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 81 miljoen euro afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda, 12 miljoen wordt medegefinancierd door de (internationale) consortiapartners.

Brede samenwerking op urgente vraagstukken

Voor het bereiken van wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken is productieve interactie, een actieve interdisciplinaire samenwerking binnen de kennisketen en met maatschappelijke partijen van groot belang. Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke, semipublieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek.

De toegekende projecten richten zich op vragen vanuit de samenleving, die de inhoudelijke agenda van de NWA vormen. Het gaat hierbij onder meer om ontstaan van zwarte gaten en de teruggave van koloniaal erfgoed tot watermanagement aan de voet van de Himalaya, onze biologische klok en een vrij te gebruiken kwantumcomputer in de cloud.

De consortia kennen een brede vertegenwoordiging van kennisorganisaties én maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals musea, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland, tot stichtingen, patiëntenverenigingen en andere burgerinitiatieven, gemeenten, provincies en ministeries. Ook het bedrijfsleven is ruim vertegenwoordigd.

In verband met de uitgestelde besluitdatum van deze ronde heeft NWO besloten het subsidieplafond op te hogen. Hiermee compenseert NWO aanvragers voor hoger uitvallende kosten voor wetenschappelijk personeel, waarvan de kosten zijn veranderd door de tussentijdse indexatie van de salaristarieven.

Bekijk de toekenningen NWA-ORC 2019

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor de NWA-ORC. Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

Lees ook het interview met commissievoorzitter Wiebe Bijker: ‘Een nieuw sociaal contract’