Project 'The Freedom of the Streets' analyseert de plek van de vrouw in stedelijke ruimte in de vroegmoderne stad

Freedom of the Streets

Het Vidi onderzoek 'The Freedom of the Streets. Gender and Urban Space in Europe and Asia (1600-1850)' maakt op unieke wijze een interculturele vergelijking mogelijk die de materiële en immateriële stad met elkaar verbindt. Zo analyseert het onderzoek ook de centrale rol van vrouwen in de 17e en 18e eeuw.

Door de geschiedenis en door verschillende culturen heen worden vrouwen gezien als bestemd voor het huis in plaats van voor de straat. Tegelijkertijd waagden vrouwen zich regelmatig in historische steden over de hele wereld om te winkelen, te werken, te bidden en te spelen. Dit project onderzoekt de relatie tussen vrouwen en de stad in een tijd waarin historici menen dat de beperkingen op vrouwenbewegingen sterk zijn geïntensiveerd.

Lees de volledige case: Vrijheid op straat was niet vanzelfsprekend, maar wel voor vrouwen met een koets

Bob Pierik

Er waren wel degelijk vrouwen uit de middenklasse die een behoorlijke mate van vrijheid hadden. Je moet alleen goed zoeken om hun sporen te vinden.

Bob Pierik