NWO publiceert integrale callplanning

Het pauzeren en weer opstarten van het primair proces heeft veel verschuivingen in de tijdsplanning van financieringsinstrumenten veroorzaakt. Om daarin overzicht te scheppen publiceert NWO een integrale callplanning, waarin de sluitingsdata voor vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen tot en met juni 2021 zijn weergegeven.

Let op:

  • Dit overzicht is nog niet volledig. Nieuwe instrumenten worden zo snel mogelijk toegevoegd zodra het tijdpad ervan is vastgesteld.
  • Vanuit ZonMw zijn alleen de volgende instrumenten in dit overzicht opgenomen: de instrumenten die tot de Vernieuwingsimpuls behoren (Veni, Vidi, Vici), de Rubicon en de NWA-subsidierondes.
  • Meer informatie over de instrumenten is te vinden op de desbetreffende subsidiepagina.
  • Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
(Verwachte) publicatie-datum Sluitings-datum Instrument Fase Organisatie-onderdeel
28-08-2019 21-07-2020 Wetenschap op de cariben Uitgewerkte aanvragen ENW
06-05-2020 13-08-2020 Peil onderwijs Mens & Maatschappij einde basisonderwijs 2020 Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
01-02-2020 27-08-2020 HTSM MVI top up Uitgewerkte aanvragen TTW
04-06-2020 01-09-2020 4e Wetsus-call Uitgewerkte aanvragen ENW
31-05-2019 01-09-2020 ENW Open Competitie - XS ronde 5 Uitgewerkte aanvragen ENW
04-06-2020 29-09-2020 Comenius Senior Fellows 2021 Vooraanmeldingen

SGW/NRO

14-07-2020 01-09-2020 Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies TO2 Vooraanmeldingen TTW
14-07-2020 01-09-2020 Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO Vooraanmeldingen TTW
14-07-2020 01-09-2020 Take-off fase 2 - Vroegefasetrajecten WO, HBO & TO2 Vooraanmeldingen TTW
04-06-2020 01-09-2020 Comenius Senior Fellows 2021 Intentieverklaringen SGW/NRO
04-06-2020 03-09-2020 Comenius Leadership Fellows 2021 Intentieverklaringen

SGW/NRO

04-06-2020 08-09-2020 Comenius Teaching Fellows 2021 Intentieverklaringen SGW/NRO
03-10-2019 08-09-2020  India-DBT-2019 Uitgewerkte aanvragen SGW
29-10-2019 08-09-2020 Open Mind 2020 Uitgewerkte aanvragen TTW
01-04-2020 08-09-2020 Kortlopend onderwijsonderzoek tweede fase 2019-2020 Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
07-02-2020 08-09-2020 WI-Wiskundeclusters 4     Uitgewerkte aanvragen ENW
20-07-2020 11-09-2020 Onderzoek naar inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 COVID-19 Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
01-05-2020 08-09-2020 PVG: Ammoniak en methaan Uitgewerkte aanvragen SIA
01-05-2020 08-09-2020 PVG: Duurzaam bosbeheer Uitgewerkte aanvragen SIA
07-05-2020 08-09-2020 PVG lectoren kringlooplandbouw Uitgewerkte aanvragen SIA
01-10-2019 10-09-2020 SGW Open Competitie 2020 Uitgewerkte aanvragen SGW
25-08-2020 15-09-2020 Onderzoek intelligentie primair onderwijs Intentieverklaring SGW/NRO
10-12-2019 15-09-200 Cybersecurity Uitgewerkte aanvragen NWA
20-12-2019 15-09-2020 DeepNL Tenure track Uitgewerkte aanvragen ENW
13-05-2020 15-09-2020 Knowledge Brokering and Synthesis - SDG Interactions and Policy Interventions in Developing Countries Uitgewerkte aanvragen NWA
31-01-2020 15-09-2020 NWA-SDG Vooraanmeldingen NWA
01-02-2020 15-09-2020 Vernieuwing van Toezicht Vooraanmeldingen NWA
17-12-2019 22-09-2020 JPI Cultural Heritage Uitgewerkte aanvragen SGW
31-03-2020 22-09-2020 JPI Urban Europe EN-UAC (Urban Accessibility and Connectivity) Uitgewerkte aanvragen SGW
19-05-2020 22-09-2020 Wetenschapscommunicatie Uitgewerkte aanvragen NWA
27-01-2020 24-09-2020 Vici 2020 Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
01-06-2020 29-09-2020 RAAK-mkb (13e ronde) Uitgewerkte aanvragen SIA
14-07-2020 29-09-2020 Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies TO2 Uitgewerkte aanvragen TTW
14-07-2020 29-09-2020 Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO Uitgewerkte aanvragen TTW
14-07-2020 29-09-2020 Take-off fase 2 - Vroegefasetrajecten WO, HBO & TO2 Uitgewerkte aanvragen TTW
25-08-2020 29-09-2020 Onderzoek intelligentie primair onderwijs Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO

13-07-2020

1-10-2020

NWA-ORC 2020/21

Intentieverklaringen

NWA

15-01-2020 01-10-2020 UDW-connecting Worlds of Knowledge Uitgewerkte aanvragen SGW
15-01-2020 01-10-2020 Indonesië 2020 Uitgewerkte aanvragen SGW
04-06-2020 06-10-2020 Comenius Teaching Fellows 2021 Vooraanmeldingen SGW/NRO
16-01-2020 06-10-2020 Take-off hbo (9e ronde) najaarsronde Uitgewerkte aanvragen SIA
06-07-2020 06-10-2020 Vidi 2020 Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
04-06-2020 08-10-2020 Comenius Leadership Fellows 2021 Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
mei/uni 2020 15-10-2020 Open modules in het primair en voortgezet onderwijs NCO 2021 Intentieverklaringen SGW/NRO
01-06-2020 15-10-2020 Impuls 2020 Uitgewerkte aanvragen SIA
14-01-2020 16-10-2020 Energiesysteemintegratie: naar een toekomstbestendig, betaalbaar, en betrouwbaar energiesysteem ESI-FAR Uitgewerkte aanvragen ENW
20-07-2020 22-10-2020 Perspectief 2020-2021 Intentieverklaringen TTW
07-05-2020 22-10-2020 NLeSc call: ASDI (Accelerating Scientific Discovery) Uitgewerkte aanvragen ENW
07-05-2020 22-10-2020 NLeSc call: eTEC (Innovative eScience Technologies) Uitgewerkte aanvragen ENW
27-11-2019 29-10-2020 Samenhangende onderzoeksprojecten 2020 Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
04-06-2020 29-10-2020 Kleine projecten voor NWA-routes Uitgewerkte aanvragen NWA
mei/juni 2020 29-10-2020 Open modules in het primair en voortgezet onderwijs NCO 2021 Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
15-08-2020 01-11-2020 Z-Afrika-2020 Vooraanmeldingen SGW
01-07-2020 02-11-2020  NWO Spinozapremie Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
01-07-2020 02-11-2020 NWO Stevinpremie Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
02-03-2020 03-11-2020 Partnership SGF humane meetmodellen Uitgewerkte aanvragen TTW
08-05-2020 08-11-2020 Hestia Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
08-05-2020 10-11-2020 Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg Uitgewerkte aanvragen SIA
10-02-2020 17-11-2020 Overzichtsstudies 2020 Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
14-05-2020 17-11-2020 Economische veerkracht van vrouwen Uitgewerkte aanvragen NWA
16-07-2020 17-11-2020 DeepNL call 2a Uitgewerkte aanvragen ENW
01-04-2020 24-11-2020 RAAK-publiek indieningsronde november 2020 Uitgewerkte aanvragen SIA
01-02-2020 26-11-2020

India-DST-2019

Uitgewerkte aanvragen SGW
01-05-2020 1-12-2020 KIEM 2020 Uitgewerkte aanvragen SIA
01-06-2020 01-12-2020 CDKM Impuls 2020 Uitgewerkte aanvragen SIA
04-06-2020 01-12-2020 Comenius Senior Fellows 2021 Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
01-08-2020 01-12-2020 Rubicon 2020-2/3 Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
09-09-2020 08-12-2020 Kansrijke start voor kinderen m.b.v. Big Data Uitgewerkte aanvragen NWA
23-10-2019 15-12-2020 Gedrag en passend onderwijs- derde ronde- tweede fase Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
20-07-2020 15-12-2020 Perspectief 2020-2021 Vooraanmeldingen TTW
17-11-2020 20-12-2020 Pilot Innovatietrainees Uitgewerkte aanvragen SIA
01-09-2020 05-01-2021 Promotiebeurs voor Leraren 2020-2 en 2021-1 Uitgewerkte aanvragen SGW
07-09-2020 07-01-2021 TTW Veni 2021 Vooraanmeldingen TTW
07-09-2020 07-01-2021 ZonMw Veni 2021 Vooraanmeldingen ZonMw
07-09-2020 07-01-2021 SGW Veni 2021 Vooraanmeldingen SGW
04-06-2020 12-01-2021 Comenius Teaching Fellows 2021 Uitgewerkte aanvragen SGW/NRO
01-05-2020 12-02-2021 RAAK-PRO Vooraanmeldingen SIA
01-02-2020 14-01-2021 Vernieuwing van Toezicht Uitgewerkte aanvragen NWA
13-07-2020 14-01-2021 NWA-ORC 2020/21 Vooraanmeldingen NWA
19-05-2020 19-01-2021 Zwaartekracht Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
24-07-2020 19-01-2020 KIA Sleuteltechnologieën Vooraanmeldingen KIC
01-06-2020 19-01-2021 PVG: Vermindering Reststromen Uitgewerkte aanvragen SIA
01-06-2020 19-01-2021 PVG: Natuurinclusieve Landbouw Uitgewerkte aanvragen SIA
01-06-2020 19-01-2021 PVG: Medegebruik Noordzee Uitgewerkte aanvragen SIA
01-06-2020 19-01-2021 PVG: Precisielandbouw en kringloopsimulator Uitgewerkte aanvragen SIA
31-01-2020 26-01-2021 NWA-SDG Uitgewerkte aanvragen NWA
24-07-2020 26-01-2021 NGInfra: Responsive Futures Uitgewerkte aanvragen SGW
24-07-2020 26-01-2021 KIA LWV: Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer  Vooraanmeldingen KIC
24-07-2020 26-01-2021 KIA LWV: Aquatische Voedselproductie Vooraanmeldingen KIC
24-07-2020 26-01-2021 KIA E&D: Circulariteit Vooraanmeldingen KIC
24-07-2020 26-01-2021 KIA G&Z: Leefstijl en leefomgeving Vooraanmeldingen KIC
24-07-2020 26-01-2021 KIA G&Z: Leven met dementie Vooraanmeldingen KIC
24-07-2020 28-01-2020 KIA E&D: Innovaties voor wind- en zonne-energie Vooraanmeldingen KIC
30-08-2020 31-01-2021 Brazilie-2020 Uitgewerkte aanvragen SGW
30-08-2020 31-01-2021 China-CAS-2020 Uitgewerkte aanvragen SGW
01-03-2020 02-02-2021 L.INT indieningsronde februari 2021 Uitgewerkte aanvragen SIA
01-03-2020 09-02-2021 Top-up Uitgewerkte aanvragen SIA
26-10-2020 09-02-2021 Onderzoek voor Duurzame Visserij - call 2 Uitgewerkte aanvragen TTW
01-09-2020 01-03-2021 SPRONG 2020 fase 1 Uitgewerkte aanvragen SIA
01-09-2020 01-03-2021 SPRONG 2020 Groen Uitgewerkte aanvragen SIA
03-11-2020 02-02-2021 Demonstrator 2021 Uitgewerkte aanvragen TTW
04-11-2020 04-03-2021 Promoties in de Geesteswetenschappen Uitgewerkte aanvragen SGW
29-08-2020 25-03-2021 Kiem CE Uitgewerkte aanvragen SIA
25-11-2020 25-03-2021 Vici 2021 Vooraanmeldingen NWO-breed
15-08-2020 30-03-2021 Z-Afrika-2020 Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
29-09-2020 30-03-2021 RAAK-mkb (14e ronde) Uitgewerkte aanvragen SIA
02-11-2020 06-04-2021 China-NSFC 2020 Uitgewerkte aanvragen

NWO-breed

01-06-2020 20-04-2021 RAAK Impuls 2020 Uitgewerkte aanvragen SIA
20-11-2020 10-05-2021 Klimaatadaptatie en gezondheid Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
24-07-2020 18-05-2021 KIA Sleuteltechnologieën Uitgewerkte aanvragen KIC
24-07-2020 20-05-2021 KIA LWV: Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer  Uitgewerkte aanvragen KIC
24-07-2020 20-05-2021 KIA LWV: Aquatische Voedselproductie Uitgewerkte aanvragen KIC
07-09-2020 20-05-2021 Veni 2021 Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
24-07-2020 25-05-2021 KIA E&D: Circulariteit Uitgewerkte aanvragen KIC
24-07-2020 25-05-2021 KIA G&Z: Leefstijl en leefomgeving Uitgewerkte aanvragen KIC
24-07-2020 25-05-2021 KIA G&Z: Leven met dementie Uitgewerkte aanvragen KIC
24-07-2020 01-06-2021 KIA E&D: Innovaties voor wind- en zonne-energie Uitgewerkte aanvragen KIC
20-07-2020 15-06-2021 Perspectief 2020-2021 Uitgewerkte aanvragen TTW