NWO Persistent Identifier-strategie leidt tot tijdsbesparing en beter inzicht

PID image

NWO gaat komende jaren stapsgewijs Persistent Identifiers (PIDs) invoeren. Dat staat in de vandaag gepresenteerde Persistent Identifier-strategie. PIDs vormen een steeds belangrijker onderdeel van het wetenschappelijke communicatiesysteem door de toegenomen digitalisering van onderzoek. Ze zorgen dat onderzoek duurzaam digitaal vindbaar blijft en dragen bij aan tijdsbesparing voor onderzoekers.

Persistent Identifiers zijn unieke nummers die verwijzen naar digitale objecten. Het meest bekende voorbeeld is de DOI (Digital Object Identifier) voor publicaties en datasets. Maar er zijn ook identifiers voor personen (ORCID iD), instellingen (ROR) en zelfs voor gesubsidieerde projecten (Crossref Grant-Id). Ze vormen een essentieel onderdeel van het wetenschappelijke communicatiesystemen en zijn een randvoorwaarde voor open science en FAIR data. Zonder persistent identifier voldoen data of publicaties namelijk niet aan de F van FAIR: findability.

Minder administratieve lasten

De vandaag gepresenteerde Persistent Identifier-strategie is opgesteld in samenwerking met SURF. In de komende jaren voert NWO stapsgewijs een aantal PIDs in in de eigen processen en procedures. Gebruik van ORCID-iD (dus de identifiers voor personen) kan bijvoorbeeld helpen om de administratieve lasten voor onderzoekers terug te brengen. Eenmaal ingevoerde informatie kan in de NWO-systemen worden hergebruikt, zodat onderzoekers die niet steeds opnieuw hoeven in te voeren. NWO hoopt ook dat het gebruik van PIDs zal helpen een nog beter beeld  te krijgen van de impact die het door NWO gefinancierde onderzoek heeft. Met PIDs is het namelijk mogelijk om uitkomsten van onderzoek ondubbelzinnig te linken aan aanvragers, gesubsidieerde projecten en financiers.

In de strategie wordt voorgesteld om komende jaren stapsgewijs minimaal drie PIDs in het primaire proces van NWO te  implementeren: ORCID, ROR en Grant-Ids. NWO zal bovendien het internationale overleg met collega-financiers in het buitenland gaan voeren en zal deelnemen aan het overleg in Nederland gericht op een nationale PID-strategie.

Meer informatie
 

Lees meer en bekijk de strategie op Zenodo.org