NWO honoreert tien aanvragen voor Rekentijd op de Nationale Computersystemen

Snellius supercomputer

De geavanceerde nationale computersystemen worden gebruikt voor technisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij grote rekenproblemen moeten worden opgelost en waarbij de computationele faciliteiten van de individuele instellingen ontoereikend zijn. In Nederland zijn meerdere systemen beschikbaar voor landelijk gebruik en in beheer bij SURF. Via de call Rekentijd Nationale Computersystemen kunnen onderzoekers doorlopend rekentijd aanvragen op de nationale computersystemen.

Er kan rekentijd, opslag en ondersteuning worden aangevraagd op de volgende computersystemen: HPC Cloud, Lisa rekencluster, Cartesius supercomputer (of opvolger Snellius), Data Processing (Grid, Spider) en Custom Cloud Solutions. Onderzoekers kunnen grote hoeveelheden rekentijd voor een projectduur van twee jaar aanvragen via NWO. Kleine hoeveelheden rekentijd voor een projectduur van één jaar kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij SURF.

De NWO-commissie Wetenschappelijk Gebruik Supercomputers (WGS) komt zes keer per jaar bijeen om de op dat moment complete grote rekentijdaanvragen te beoordelen. In 2021 vinden de vergaderingen plaats op 18 februari 2021, 20 april 2021, 24 juni 2021, 7 september 2021, 28 oktober 2021 en 14 december 2021. De WGS adviseert het NWO-domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen over honoreren of afwijzen van rekentijdaanvragen.

NWO honoreert tien rekentijdaanvragen na de 191e WGS-vergadering (28 oktober 2021):

 • Prof. J.H.V. Veldink (UU)
  Project MinE
  Data Processing: 6.000.000 CPU core hours Data Processing + 360 TB online disk storage + 900 TB offline tape storage.Custom Cloud Solutions: 70.080 CPU core hours + 4.1 TB online storage.
 • Dr.ir. T.A.J. van Hooff (TU/e)
  CFD analysis of aerosol and gas dispersion in indoor and outdoor environments
  Cartesius/Snellius: 12.829.390 CPU SBU + 200 GB standard home directory storage per user + 5 TB project space.
 • Dr. L.N. Carenza (UL)
  From cellular dynamics to morphogenesis: a new frontier in biological soft matter
  Cartesius/Snellius: 8.083.584 SBU (=7.939.584 CPU SBU & 144.000 GPU SBU) + 200 GB standard home directory storage/user + 60 TB project space.
 • Prof.dr. A.L. Watts (UvA)
  NICER pulse profile modeling
  Cartesius/Snellius: 3.000.000 CPU SBU + 200 GB standard home directory storage/user + up to 5 TB research drive.
 • Prof.dr.ir. T.J.H. Vlugt (TUD)
  Thermodynamic Properties of Enhanced Materials by Numerical SimulationCartesius/Snellius: 21.544.800 CPU SBU + 200 GB home directory storage/user + 2 TB project space.
 • Prof. R. Agami (NKI)
  Anti-aberrant peptide tumor immunity
  Cartesius/Snellius: 4.380.000 CPU core hours + 200 GB standard home directory storage/user + 2 TB project space + up to 5 TB research drive.
 • Prof.dr. F. Toschi (TU/e)
  Dynamics of droplets and particles in fluid jets, in turbulent flows and in rarefied gas
  Cartesius/Snellius: 49.000.000 CPU SBU + 200 GB standard home directory storage/user + 160 TB project space.
  Data Processing: 2.000.000 CPU core hours + 200 TB online disk storage + 300 TB offline tape storage data archive.
 • Prof.dr.ir. S. Houweling (VU)
  Simulating the Ruisdael Observatory
  Cartesius/Snellius: 60.000.000 SBU (= 52.000.000 CPU SBU + 8.000.000 GPU SBU) + 200 GB standard home directory storage/user + 50 TB project space + 100 TB offline tape storage data archive + up to 5 TB research drive.
 • Dr.ir. M.A. Van der Veen (TUD)
  Metal-organic frameworks for ferroelectric memories and piezoelectric energy harvesting
  Cartesius/Snellius: 1.058.400 CPU SBU + 200 GB standard home directory storage/user.
 • Prof.dr. M.I. Katsnelson (RUN)
  Modeling of 2D Materials
  Cartesius/Snellius: 4.000.000 CPU SBU + 200 GB standard home directory storage/user + 10 TB project space.

In de periode 1 juli – 30 september 2021 zijn er tevens 82 kleine rekentijdaanvragen gehonoreerd door SURF. Een overzicht van deze toekenningen is te vinden in bijgevoegd document.