NWO bezint zich op Talentprogramma

Beeldmerk NWO-Talentprogramma bestaat uit een paarse geleider van stroom (shutterstock)

NWO kondigde het al aan in haar huidige strategie: NWO gaat zich bezinnen op haar Talentbeleid, vooral bekend van het NWO-Talentprogramma Veni-Vidi-Vici.

Het programma bestaat in zijn huidige vorm sinds 2008 en er is sinds die tijd in het onderzoeksveld veel veranderd: de opkomst van de ERC, een sterk gestegen werkdruk op de universiteit en nieuwe inzichten hoe we talentvolle wetenschappers anders erkennen en waarderen. Dat doen we zorgvuldig en vanzelfsprekend in nauw overleg met allerlei partijen die te maken hebben met dit programma.

NWO heeft daarom advies gevraagd aan onderzoekers, bestuurders van kennisinstellingen waar zij werken en het ministerie van OCW, de opdrachtgever van het programma. Natuurlijk gaat dat niet onopgemerkt. In de afgelopen maanden raadpleegden we hen aan de hand van een notitie waarin opgenomen een korte schets van twintig jaar Talentprogramma’s met een samenvatting van sterktes, zwaktes en ontwikkelpunten, een voorstel voor een vernieuwde doelstelling van het Talentprogramma en een aantal stellingen en vragen rond vier thema’s (zogenaamde denkrichtingen). Deze zijn:

  • Hoe kijken we naar cv’s?
  • Hoe gaan we om met variatie tussen wetenschapsdomein en disciplines?
  • Hoe moet het Talentprogramma zich verhouden tot de ERC?
  • Wat zou de relatie tussen kennisinstellingen en NWO moeten zijn als het om talentbeleid gaat?

Wat NWO betreft zijn dit open vragen.

Download de consultatienotitie onderaan de pagina

Observatie ScienceGuide

ScienceGuide heeft in een eigen samenvatting van de notitie een aantal punten gesignaleerd en gepubliceerd, zodat iedereen er nu kennis van heeft kunnen nemen. Het SG-artikel citeert veel uit de consultatienotitie. De conclusie “NWO wil meer postdocs” is echter een geheel eigen interpretatie van wat niet in de notitie staat, net als de stelling dat het Erkennen&Waarderen-programma volgens NWO “een druppel op een gloeiende plaat” is. Het E&W-programma is wat NWO betreft een waardevolle wijziging van de manier waarop we met elkaar de verschillende talenten van wetenschappers bezien en beoordelen. Het is echter niet de enige oplossing van alle problemen rond de hoge werkdruk op de universiteiten, waarvan eerder is aangetoond dat dat niet binnen de huidige bekostiging kan.

Wat ScienceGuide gemakshalve vergeet te melden is dat het om een notitie gaat met stellingen en vragen, maar dat er nog helemaal geen besluit over genomen is. NWO is deze consultatieronde in gegaan om antwoorden te vinden op de vragen bij de vier denkrichtingen om daarna te bepalen wat we vinden. Die antwoorden krijgen straks een plaats in de vernieuwde NWO-strategie, waarin komt te staan wat we willen bereiken in de jaren 2023-2026. De vernieuwde NWO-strategie (die wettelijk om de vier jaar herzien wordt) zal deze zomer klaar zijn.

Download de consultatienotitie Heroriëntatie Talentlijn