Nieuwe gids over open science speciaal voor beginnende onderzoekers

Jongeman in bibliotheek van bovenaf gezien met Ipad

Waar moet ik op letten bij open science? Hoe zet ik mijn onderzoek open en transparant op? Waar kan ik publiceren? NWO heeft in samenwerking met UNL, DANS-KNAW en UKB (het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de KB) een handleiding uitgebracht over open science. De gids beantwoordt een aantal veelgestelde vragen van (jonge) onderzoekers, die zij hebben als zij met open science aan de slag gaan.

Beginnende onderzoekers zijn een belangrijke schakel in de transitie naar open science. Daarom is deze gids met name bedoeld voor Research Master studenten, promovendi, en beginnende onderzoekers uit alle disciplines van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Het is zo geschreven dat onderzoekers bij elke fase in hun onderzoek (voorbereiding; verzamelen en analyseren van data; schrijven en publiceren; en impact en beoordeling) handvatten krijgen om mee aan de slag te gaan. Elk hoofdstuk biedt tools en werkwijzen om onmiddellijk te implementeren.

Uiteraard is het handboek voor iedereen beschikbaar:

Download het handboek via Zenodo.org

De gids bouwt, in het licht van open science, voort op het werk van anderen. Het handboek is gebaseerd op ‘A Passport for Open Science. A practical guide for PhD students’, geschreven door Johann Berti, Marin Dacos, Gabriel Gallezot, Madeleine Géroudet, Sabrina Granger, Joanna Janik, Claire Josserand, Jean-François Lutz, Christine Okret-Manville, Sébastien Perrin, Noël Thiboud (Parijs, 2020). Beschikbaar op www.ouvrirlascience.fr. De oorspronkelijke tekst is geknipt, bewerkt en vermengd met originele inhoud gericht op het Nederlandse onderzoekslandschap. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van open science communities in Nederland, waar onderzoekers samen werken aan de implementatie van open science en het oprichten van communities of practices. Een ideale plek waar beginnende onderzoekers ook terecht kunnen met hun vragen over open science.

Open Science

Open science leidt tot meer impact van wetenschappelijk onderzoek. Maar ook tot meer kwaliteit en betrouwbaarheid en daarmee tot meer vertrouwen en draagvlak voor wetenschap. Daarom zet NWO zich er al lange tijd voor in dat al het onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt, vrij toegankelijk is. Publicaties voortkomend uit NWO-financiering moeten daarom Open Access beschikbaar zijn. Ook onderzoeksdata gegenereerd tijdens NWO-projecten moeten zo open als mogelijk beschikbaar gesteld worden. NWO zet zich ook in voor het erkennen en waarderen van open science praktijken, mede in het kader van het landelijke programma erkennen en waarderen.