‘Duurzame Living Lab Xchange’: een interactieve ontmoeting tussen onderzoekers uit acht logistieke living labs

Shutterstock- Babaroga

Een ‘living lab’ is een praktijksituatie waarin onderzoekers samen met praktijkprofessionals innovaties in de ‘echte’ wereld kunnen testen en verbeteren. Voor innovatie in de Topsector Logistiek spelen Living Labs een belangrijke rol. In het NWO-programma Duurzame Living Labs worden binnen acht projecten fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en praktijkexperimenten gecombineerd. Tijdens de Xchange van het programma die TKI Dinalog en NWO organiseerden op 19 januari jl., ontmoetten onderzoekers van deze Living Labs elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Wetenschapsredacteur Marloes ten Kate trapte de middag van 19 februari 2021 af met een introductie over het ontstaan van het programma Duurzame Living Labs. Ze stond vervolgens met Albert Veenstra (TKI Dinalog), en Marcus van Leeuwen (NWO-SIA) stil bij de belangrijke rol die de Living Labs kunnen spelen in het programma van de Topsector Logistiek. Hierna pitchten de projectleiders van de Living Labs in ieder twee minuten hun Living Lab aan de ruim 70 deelnemers.

Albert Veenstra

De Living Labs vormen de ruggengraat van de onderzoeksinfrastructuur die we in de topsector Logistiek hebben ingericht.

Albert Veenstra

Na de aftrap gingen de deelnemers in twee deelsessies op interactieve wijze met elkaar in gesprek. Onder leiding van TKI Dinalog maakten ze nader kennis en wisselen uitdagingen en oplossingen uit.  De onderwerpen van de deelsessies liepen uiteen van community building, duurzame continuïteit en learning communities, tot omgaan met gevolgen van de coronamaatregelen voor het project en bijvoorbeeld de rol van de Living Labs in de onderzoeksinfrastructuur van de Topsector Logistiek. Daarnaast kregen jonge onderzoekers betrokken bij de Living Labs een workshop scientific storytelling om het onderzoek nog beter en enthousiaster met de praktijk te kunnen verbinden.

Over het programma Duurzame Living labs

Het programma Duurzame Living Labs is een samenwerking van NWO, TKI Dinalog, Regieorgaan SIA en het ministerie van IenW voor de Topsector Logistiek met de Topsectoren Energie en Water & Maritiem. Op dit moment lopen er acht living labs binnen dit programma waarbinnen vanuit een ecosysteem van partijen (bedrijven, kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, TNO) en overheden) gewerkt wordt aan meerjarige kennisopbouw op specifieke onderwerpen. De projecten dragen bij aan de toepassing en opschaling van nieuwe inzichten en oplossingen en op die manier aan structurele veranderingen in de logistieke sector. De Living Labs doen tot minimaal 2024 (toegepast) onderzoek en voeren praktische experimenten uit met bedrijven in de praktijk. Doel is te onderzoeken hoe innovatieve logistieke technologieën en concepten het beste werken, wat de waarde ervan is en hoe deze zo snel mogelijk in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden. De onderwerpen beslaan Connected and Automated Transport, City Logistics, Data voor mobility as a service, Blockchain voor MKB en skills van de toekomst in de logistiek.