Nano, Quantum and Materials Physics (NQMP)

De werkgemeenschap Nano, Quantum and Materials Physics (NQMP) brengt de traditionele gebieden van de atoom-, moleculaire en optische fysica, materiaalkunde, interfacefysica, fysische chemie, fysica van de gecondenseerde materie en nanowetenschappen samen.

De centrale onderzoeksgebieden van de werkgemeenschap NQMP zijn het begrip en de mogelijke manipulatie van elektronen, fotonen, atomen, moleculen en materialen. Dit omvat interacties tussen (quasi-)deeltjes met lading en spin, hun interactie met externe velden, hun excitaties, evenals de dynamische processen die ze induceren. Eigenschappen die voortkomen uit confinement effects in nanomaterialen, maar ook uit collectieve interacties en ordeningsverschijnselen, hebben ook de interesse van de NQMP-gemeenschap. Aangezien de eigenschappen van materialen niet alleen afhankelijk zijn van de bouwstenen, d.w.z. de atomen of moleculen, maar ook van de interacties daartussen, kunnen verschillende eigenschappen op verschillende lengteschalen, in verschillende dimensies en zelfs in verschillend gevormde materialen voorkomen. Dit maakt het onderzoeks op de nanoschaal en het onderzoeksveld van de kwantummaterie extreem rijk in termen van fundamentele fysica, en biedt een enorm potentieel voor huidige en toekomstige toesteltoepassingen.

Werkgemeenschapscommissie Nano, Quantum and Materials Physics

Voor werkgemeenschap Nano, Quantum and Materials Physics is een adviescommissie ingesteld die het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en de Tafel Natuurkunde gevraagd en ongevraagd adviseert. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De commissie Nano, Quantum and Materials Physics is als volgt samengesteld:

Prof. B. (Beatriz) Noheda Pinuaga, voorzitter - Materials Science/Condensed Matter
Dr.ir. S. (Sanli) Faez - Nanophotonics and Nano-ionics
Dr. I.M.N. (Irene) Groot - Operando microscopy/Nanomaterials
Prof. E.L. von HauffPhysics of Energy
Dr. E. (Emilie) Kernen - Photonics
Prof. A.F. (Femius) Koenderink - Nanophotonics/-scopy/ Photonic Materials/ metamaterials
Dr. ir. S.J.J.M.F. (Servaas) Kokkelmans - Quantum Gases and Simulators
Dr. A. (Alix) McCollam - Strongly correlated electron systems
Prof. S.Y.T. (Bas) van de Meerakker - Atomic, Molecular, and Optical Physics (AMO)/Low temperature Physics
Prof. G.A. (Gary) Steele - Quantum Circuits and Mechanics
Dr. J. (Jasper) van Wezel - Theoretical Condensed Matter
Prof. H.J.W. Zandvliet - Physics of Interfaces and Nanomaterials

NWO-secretaris: Merijn Blaakmeer

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies (wgc’s) krijgen de volgende taken mee:

  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, Platform Academische Natuurkunde, NNV, etc
  • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Natuurkunde bij afsluiting van deze programma's
  • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens Physics@Veldhoven en DutchBiophysics)
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Natuurkunde en aan het ENW-bestuur