Martijn Deenen

Per 1 juli 2018 is Martijn Deenen begonnen als hoofd van de afdeling Aardwetenschappen en Astronomie. Hij beantwoordt een aantal vragen over zijn werkverleden en zijn eerste ervaringen met het ‘nieuwe’ NWO.

Hoe ben je bij NWO terecht gekomen?

Na mijn studie Aardwetenschappen heb ik de afgelopen 12 jaar bij de Universiteit Utrecht gewerkt. Ik heb vier jaar promotieonderzoek mogen doen bij het paleomagnetisch lab in Fort Hoofddijk. Door middel van verschillende correlatietechnieken heb ik samen met twee biogeologen gewerkt aan een verbeterde tijdschaal voor de Trias-Jura massa extinctie, een periode ongeveer 200 miljoen jaar geleden waarin veel levensvormen op aarde massaal uitstierven. We hebben voor het eerst verschillende extinctiegebeurtenissen, die met name zijn gedocumenteerd in mariene secties, kunnen koppelen aan pulsen met extreme vulkanische activiteit die gedocumenteerd zijn op land.

Vervolgens ben ik gaan werken bij het Research Support Office van de faculteit Geowetenschappen en was ik als ondersteuner onder meer betrokken bij vele NWO- en EU subsidieaanvragen vanuit de aardwetenschappen. Ons grootste succes was de NWO-Zwaartekracht toekenning aan het Netherlands Earth System Science Center (NESSC) in 2014.

De afgelopen jaren heb ik als hoofd het Research Support Office van de faculteit Geesteswetenschappen van de UU verder vormgegeven en geprofessionaliseerd. Ook daar was ik betrokken bij vele onderzoeksvoorstellen, waarvan wederom een Zwaartekrachttoekenning aan SCOOP (Sustainable Cooperation) het hoogtepunt vormde.

Tot op heden heb ik NWO dus met name vanuit de ‘klant’ ervaren, in het algemeen als tevreden, maar ook kritische klant. Het was dan ook een geweldige kans voor mij om aan de ‘andere kant’ te komen werken, en dan ook nog eens mede in mijn oude vakgebied.

Met de kennis van de Aardwetenschappen zit het dus wel goed. Ben je ook al bekend met de Astronomie?

Nee, de Astronomie is een relatief nieuw wetenschapsveld voor mij. Ik heb me de afgelopen maanden ingelezen en heb verscheidene lezingen bezocht; er is voorlopig nog genoeg te leren over dit fascinerende veld. Met groeiende bewondering zie ik  hoe de astronomiegemeenschap het voor elkaar krijgt om zeer grote, langdurige, en prestigieuze projecten tot uitvoering te brengen, en hoe belangrijk het Nederlandse veld in deze ontwikkelingen is geweest. Ik kijk er dan ook erg naar uit om de astronomiegemeenschap en haar werk beter te leren kennen de komende jaren.

Je bent nu iets meer dan een maand werkzaam bij NWO. Wat is je opgevallen? En waar wil je je extra voor gaan inzetten?

De afgelopen jaren heb ik NWO toch met name beschouwd als de organisatie die via goedlopende procedures een prioritering maakt van de ingezonden voorstellen en vervolgens in de gaten houdt of toegekende projecten goed verlopen. Van onder andere de hoeveelheid werk en afstemming die voorafgaat aan het publiceren van een call waarbij meerdere partijen betrokken zijn, maar bijvoorbeeld ook het belang van betrokkenheid bij allerlei netwerken, fora, EU infrastructuur besturen etc, was ik mij minder bewust.

NWO komt net uit transitie en het parallel organiseren van de laatste ‘oude’ calls terwijl de eerste nieuwe ENW-brede calls worden opengezet, kost veel inzet. Ik heb goede hoop dat we begin 2019 meer tijd hebben voor onder andere de ambitieuze Nexus-rol die NWO ambieert. Bijvoorbeeld op het terrein van klimaat valt er veel moois te bereiken over de NWO-domeinen heen,  in samenspraak met een verscheidenheid aan onderzoekagenda’s van de ministeries. Een onderwerp waar nu al hard aan gewerkt wordt overigens.

Bij het verlaten van de universiteit heb ik me voorgenomen om bij NWO aandacht te blijven geven aan ‘de klant’ en zichtbaar te zijn, om te blijven hameren op (effectieve) maatregelen op het gebied van aanvraagdruk en dalende toekenningspercentages, en te bezien of er meer synergie tussen de steeds belangrijker wordende Europese pot met geld en de NWO-programma’s kan zijn.

m.deenen@nwo.nl