Maatregelen om aanvraagdruk te verminderen

De hoge aanvraagdruk, de lage honoreringspercentages en de beoordeling via peer review zijn een punt van zorg, in Nederland en in het buitenland. Het schrijven van de vele onderzoeksvoorstellen en het beoordelingsproces zijn tijdrovend: zowel voor de wetenschappers die aanvragen indienen als voor hen die ze moeten beoordelen. Tijd die gebruikt had kunnen worden voor het doen van onderzoek. In september 2017 kondigde NWO een aantal maatregelen aan om de aanvraagdruk voor wetenschappers te verminderen en de honoreringspercentages te verhogen. Op deze pagina beschrijven we het traject dat tot deze maatregelen heeft geleid. Verder besteden we aandacht aan het implementatietraject dat in volle gang is.

 • Aanleiding

  De hoge aanvraagdruk, de lage honoreringspercentages en de beoordeling via peer review zijn een punt van zorg, in Nederland en in het buitenland. Het schrijven van de vele onderzoeksvoorstellen en het beoordelingsproces zijn tijdrovend: zowel voor de wetenschappers die aanvragen indienen als voor hen die ze moeten beoordelen. Tijd die gebruikt had kunnen worden voor het doen van onderzoek.

 • Totstandkoming maatregelen aanvraagdruk

  Om het proces van het indienen van een aanvraag en van het beoordelen daarvan efficiënter te maken, is NWO in 2017 een consultatietraject gestart onder verschillende belanghebbenden. In april 2017 deden wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, beleidsmakers en bestuurders van partnerorganisaties en partners uit het bedrijfsleven mee aan een nationale werkconferentie. In kleine groepjes brainstormden ze over welke maatregelen de aanvraagdruk kunnen verminderen en hoe de NWO-beoordelingsprocedures verbeterd kunnen worden. In juni 2017 vond een internationale werkconferentie plaats met zusterorganisaties van NWO in andere landen. Onderwerpen waren onder meer alternatieve beoordelingsmethoden, peer review en de toenemende aanvraagdruk.

  De input en inzichten die opgedaan zijn tijdens de conferenties hebben in oktober 2017 geleid tot een notitie waarin NWO een aantal maatregelen aankondigde om de aanvraagdruk voor wetenschappers te verminderen en de honoreringspercentages te verhogen. De voorgenomen maatregelen zijn uitgebreid afgestemd met de VSNU en ook gedurende het (lopende) implementatietraject vindt regelmatig overleg plaats met de VSNU.

 • Implementatie maatregelen aanvraagdruk

  Na de bekendmaking van de maatregelen in september 2017 is NWO gestaag aan de slag gegaan met de uitvoering van de maatregelen. Inmiddels heeft NWO al een aantal maatregelen ingevoerd. Zo kondigde NWO in februari 2018 aan dat onderzoekers om een inbeddingsgarantie zal worden gevraagd voor de rondes Vidi 2018 en Veni 2019. Met de inbeddingsgarantie kunnen universiteiten vooraf scherper kiezen welke onderzoekers wel/geen energie moeten steken in de voorbereiding van een (vaak) tijdrovende aanvraag. Daarnaast houden de NWO-domeinen SGW en TTW in het kader van de Veni ronde 2019 een pilot  met vooraanmeldingen op basis van CV en een beknopt onderzoeksidee. 

  Voor andere maatregelen voert NWO aanvullend onderzoek uit. Zo werkt NWO samen met een aantal experts om tot een onderzoeksagenda te komen en een gedegen afweging te kunnen maken of het Self-organized fund allocation (SOFA) -model geïmplementeerd kan worden. Daarnaast voert NWO op dit moment een onderzoek uit naar de omvang van het Mattheüs-effect in Nederland.