Lopend project

Wanneer het project loopt, vraagt NWO tussentijds om een voortgangsverslag. U vindt op deze pagina ook informatie over andere regelingen waarop u aanspraak kunt maken.

 • Voortgangsverslag

  NWO vraagt periodiek de voortgang van een project op. Of dat voor uw project ook geldt is, vindt u terug in de betreffende call for proposals van uw project. U ontvangt per e-mail een verzoek voor het opstellen en indienen van een voortgangsverslag. Hierin vindt u ook informatie terug over het voortgangsverslagsjabloon en de indiendatum.

  Een basis voortgangsverslagsjabloon vindt u onderaan deze pagina. Indien er een afwijkend voortgangssjabloon voor uw project geldt vindt u ook daarover informatie in de e-mail.

 • Onderzoeksoutput

  NWO wil op de hoogte blijven van alle ‘output’ die het onderzoek oplevert, zowel wetenschappelijk als voor het brede publiek. U kunt uw output indienen via het elektronisch systeem van NWO: ISAAC.

  Output delen

 • Onderzoeksresultaten

  Open Science

  Open Science is de beweging die staat voor een meer open en participatieve onderzoekspraktijk waarbij publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden.

  Open Science en open access publiceren

  NWO-vermelding op uw onderzoekspublicatie

  Leidt uw NWO-onderzoek tot een publicatie? Dan vraagt NWO u bij uw acknowledgement NWO te noemen als financier, inclusief het logo.

  Acknowledgement  Logo NWO

 • Wijzigingsformulieren

  Zijn er al wijzigingen ten opzichte van het onderzoeksvoorstel? Maak dan gebruik van een van de wijzigingsformulieren die u vindt via onderstaande link.

  Wijzigingen

   

 • Tegemoetkomingsregelingen

  In bijzondere omstandigheden kunt u aanspraak maken op extra tijd of financiering. NWO heeft tegemoetkomingsregelingen vastgelegd om te waarborgen dat aanvragers, die door verschillende externe oorzaken (zoals zwangerschap, kindverlof, zorgverlof, ziekte of bepaalde overmachtssituaties) hinder ondervinden bij het indienen van een aanvraag of het doorlopen van de beoordelingsprocedure, ook gelijke kans maken op een subsidie van NWO.

  Tegemoetkomingsregelingen

 • Money follows researcher

  Via de regeling Money follows researcher kunnen onderzoekers die een aanstelling krijgen aan een andere kennisinstelling in het buitenland het restant van hun financiering meenemen. De regeling is gericht op het stimuleren van de mobiliteit van onderzoekers wereldwijd. Onderzoekers die in aanmerking willen komen voor de MfR-regeling kunnen een verzoek bij NWO indienen.

  Money follows researcher