Lid worden van een beoordelingscommissie of jury?

NWO is doorlopend op zoek naar enthousiaste medior en senior onderzoekers die willen toetreden tot een beoordelingscommissie of een jury. Deze commissies zijn essentieel voor een goede en zorgvuldige beoordeling van de aanvragen. Geef onderaan deze pagina in het formulier aan dat u beschikbaar bent voor commissiewerk of wil deelnemen in een jury.

Wat zijn de voordelen?

 • Inzicht in de werkwijze en procedures van NWO
 • Kennis opdoen over het schrijven van een goede aanvraag
 • Goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied
 • Mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden
 • Een bijdrage kunnen leveren aan selectie van voorstellen
 • Wat doet een commissie?

  Een beoordelingscommissie speelt een centrale rol in het beoordelingsproces van financieringsaanvragen. Een commissie beoordeelt de kwaliteit van onderzoeksaanvragen, met behulp van externe adviezen van deskundigen en een eventueel gesprek met de aanvrager. Daarna stelt de commissie een prioritering van de aanvragen vast. Op basis van deze prioritering besluit het bevoegde orgaan welke aanvragers financiering toegekend krijgen.

  Inclusief beoordelen

 • Wat doet een jury?

  Bij het NWO-domein TTW is het, naast deelname in een beoordelingscommissie, ook mogelijk deel te nemen in een jury. Een jury beoordeelt de kwaliteit van onderzoeksaanvragen met behulp van externe adviezen van deskundigen. De prioritering ontstaat door de gemiddelde beoordeling van alle juryleden. De juryleden vergaderen of overleggen niet. Op basis van de prioritering besluit het bevoegde orgaan welke aanvragers financiering ontvangen.

  Inclusief beoordelen

 • Wie komt in aanmerking?

  Voor commissies en jury’s komen medior en senior onderzoekers in aanmerking; dat zijn gepromoveerde onderzoekers met tenminste enkele jaren aanvullende ervaring (hoogleraar, uhd, ud).

  Bij het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) zijn ook mensen welkom met een vergelijkbaar profiel die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of bij onderzoeksinstituten. Een brede blik op onderzoek in het eigen vakgebied is gewenst.

  Leden van NWA beoordelingscommissies zijn specialist en generalist en hebben ervaring en/of affiniteit met de beoordeling van interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek (zowel fundamenteel als toegepast en praktijkgericht onderzoek), uitgevoerd in samenwerking met private of publieke maatschappelijke organisaties (waaronder het bedrijfsleven). Bij de samenstelling van beoordelingscommissies wordt erop gelet dat de leden samen een goede spreiding over onder andere disciplines, diversiteit en inclusiviteit, universiteiten en mate van senioriteit laten zien. Het is geen vereiste om de Nederlandse taal te spreken.

  Wat doet NWO doet aan diversiteit en inclusie in de wetenschap? 

 • Is er een vergoeding voor commissiewerk of jurywerk?

  NWO vergoedt altijd reis- en (eventueel) verblijfskosten van commissieleden. In sommige gevallen biedt NWO ook een vergoeding als compensatie voor de tijd die commissieleden besteden aan de beoordelingsvergadering, het zogeheten ‘vacatiegeld’. 

 • Hulpmiddelen en faciliteiten

  Bij NWO streven we ernaar om bezoekers van ons pand de hulpmiddelen en faciliteiten te bieden die zij nodig hebben.

  Beschikbare faciliteiten en hulpmiddelen

Vragen? Neem contact op met

Beoordelingscommissie NWO

Beoordelingscommissie NWO


Stuur e-mail

Geïnteresseerd? Meld u aan

Bent u geïnteresseerd en gemotiveerd om tijdens een financieringsronde deel te nemen aan een beoordelingscommissie of een jury, dan kunt u zich hiervoor via onderstaand formulier beschikbaar stellen. NWO neemt de ontvangen aanmeldingen in overweging bij het samenstellen van commissies en jury’s. Indien u wordt voorgesteld, nemen we contact met u op.

Geslacht
Organisatie
Functie
NWO-onderdeel