Levenswetenschappen

NWO financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de levenswetenschappen.

De levenswetenschappen zijn onderdeel van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De Levenswetenschappen Tafel is een belangrijk adviesorgaan voor het ENW-bestuur. Het werkterrein van de levenswetenschappen is opgedeeld in subgebieden, gerepresenteerd door vijf werkgemeenschappen.

Levenswetenschappen omvatten onder meer fysiologie, neurobiologie, celbiologie en ontwikkelingsbiologie, ecologie en evolutiebiologie, microbiologie, plantenbiologie, gedragsbiologie en nano- of moleculaire biologie. Onderzoek op deze terreinen draagt bij aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals voedselzekerheid of een verstandig gebruik van ons landschap via onderzoek naar ecosystemen en biodiversiteit. Patiëntgericht levenswetenschappelijk onderzoek behoort tot het werkterrein van ZonMw.

Noodzakelijk voor het stimuleren en faciliteren van de Nederlandse levenswetenschappen is een stevige binding met de achterban van onderzoekers, publieke en private partners. Een jaarlijks nationaal levenswetenschappencongres gaat de samenwerking tussen onderzoekers, partners en NWO versterken. Ook is een goede verbinding met andere organisatieonderdelen van NWO, ZonMw en kennisinstellingen cruciaal.

NWO stimuleert samenwerkingen en strategische programma's die relevant zijn voor de levenswetenschappen binnen meerdere topsectoren en die aansluiten bij de NWA. NWO is betrokken bij nationale en internationale ontwikkelingen in de levenswetenschappen en agendeert onderzoek op Europees of mondiaal niveau, bijvoorbeeld via Europese Joint Programming Initiatives en het Belmont Forum.

Hoofd van het Team Levenswetenschappen is Marjolein Robijn.