Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

We kunnen de ergste onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering nog voorkomen. Maar dat lukt alleen als wetenschappers samen met relevante maatschappelijke partijen en organisaties intensief samenwerken aan oplossingen. Op dit moment werken we hard aan de oprichting van het nieuwe Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN), zodat we zo snel mogelijk een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de transformaties die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te realiseren. Wetenschap en onderzoek kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Het KIN bestaat uit drie sporen, die ieder in de komende maanden verder gerealiseerd gaan worden:

1. Nationaal Programma voor klimaatonderzoek

missie-gedreven, op systeemtransities gericht

samenwerking gaat voor competitie

Internationale component

2. Nationaal Pact voor klimaatonderzoek

brede ‘beweging’ incl. maatschappelijke partijen

3. Nationaal Centrum voor klimaatonderzoek

netwerkorganisatie, géén instituut ‘oude stijl’

coördineert & beheert het KIN

ontmoetingsplek, klimaat-’hub’

Pilot

NWO heeft een startbudget ter beschikking gesteld om het KIN op te richten. We zijn in november 2022 begonnen met het verder uitwerken van de vier sporen. Begin 2023 zullen we daarnaast een aantal onderzoeksprojecten starten als pilot, waarbij we de verschillende vernieuwingen die in het KIN advies benoemd zijn willen doorvoeren en uittesten. De pilots dragen bij om het KIN langs de vier verschillende sporen gaandeweg op te zetten: we beginnen klein, we leren van de bevindingen tijdens de pilot en bouwen verder uit. Zo hopen we snel, maar zorgvuldig, open en transparant, het KIN te gaan implementeren. Waarbij we er alles aan doen alle partijen die bij KIN betrokken moeten worden, zoveel mogelijk mee te nemen in het proces van uitwerken en implementeren.

Stand van zaken

Maandelijks zijn hier de nieuwste vorderingen van het KIN te vinden. Blijf op de hoogte en lees als eerste de updates via de KIN nieuwsbrief. Ga voor het aanmelden naar de website van het KIN.
 

April 2023

14 april 2023 | Informatie en registratie bijeenkomst Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

Maart 2023

 • Aanmeldmogelijkheden prioriteringssessies 27 en 30 maart

  Om van de groslijst met ideeën voor onderwerpen een eerste selectie te maken gaan we twee prioriteringssessies organiseren. Deze zijn op respectievelijk maandag 27 maart en donderdag 30 maart. Per sessie beogen we maximaal 75 deelnemers te ontvangen. Deelnemers nemen maar aan één sessie deel.

  Lees meer

Februari 2023

 • Ruim 300 ideeën binnen voor het KIN

  Waarschijnlijk heeft u al gehoord over de inventarisatie van ideeën die we als KIN doen om met elkaar te komen tot onderwerpen voor de eerste KIN-projecten. We hebben gevraagd ideeën aan te dragen, die een specifiek, zeer urgent onderwerp beschrijven binnen één van de grote systeemtransities:

  1. Steden & Infrastructuur
  2. Energie, Industrie & Economie
  3. Natuur, Landbouw, Voedsel & Water en
  4. Gezondheidszorg & Planetary Health.

  Alle ingebrachte ideeën vormen een groslijst die als basis gaat dienen voor het KIN-programma. Het eerste ophaalmoment was vrijdag 10 februari.

  We zijn heel tevreden hoe enthousiast hierop is gereageerd: er zijn meer dan 300 ideeën binnen gekomen. Op dit moment zijn we bezig met het bundelen, categoriseren en organiseren van de ideeën van de ideeën. Hierna gaan we met verschillende groepen van belangrijke stakeholders (vanuit beleid, praktijk/maatschappelijke actoren en onderzoek) de ideeën bespreken om gezamenlijk tot een prioritering te komen – hiervoor worden twee prioriteringssessies georganiseerd. Op de geselecteerde onderwerpen komen we daarna via de zogenaamde Crutzen workshops tot werkprogramma’s. Deze zijn vernoemd naar de Nederlandse meteoroloog en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen, één van de belangrijkste personen in de atmosferische wetenschappen. Op 27 en 30 maart zullen de eerste sessies plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Iedereen die een idee heeft aangedragen, wordt hierover apart geïnformeerd. Ideeën kunnen nog altijd worden ingediend, want er volgen meer ophaalmomenten.

  Indienen ideeën KIN-onderwerpen

 • Michiel de eerste vraag voor jou, wat doet een kwartiermaker eigenlijk?

  De term komt uit het leger. Daar werd de kwartiermaker vooruit gestuurd om alle voorbereidende werkzaamheden te treffen, voordat de rest van de militairen arriveert. Zodat wanneer de troepen arriveerden,  alles al operationeel was voor de strijd. Mijn rol is ook om alle voorbereidingen te treffen en iets heel nieuws neer te zetten, met een urgent en motiverend doel: we willen de Nederlandse klimaatgerelateerde wetenschap op nationaal niveau bijeenbrengen, versterken en gericht inzetten op de vele maatschappelijke uitdagingen die klimaatveranderingen met zich meebrengen. Zoiets kan je niet alleen doen, we doen dit echt sámen, met alle partijen die een rol spelen in dit veld, met een grote groep mensen, die allemaal de noodzaak zien om het KIN te realiseren.

 • Heleen, wie zijn ‘we’ van het KIN eigenlijk nog meer behalve jullie?

  Een groeiende gemeenschap van mensen is actief betrokken bij de uitwerking en implementatie van KIN. Wij hebben een aantal werkgroepen en een stuurgroep ingesteld om het implementatieproces te sturen. Hierin zitten experts vanuit kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, samen met medewerkers van NWO, KNAW en ZonMw die zijn vrijgesteld om aan het KIN te werken. Een aantal onderzoekers dat heeft meegewerkt aan het KIN-advies van afgelopen juli, is doorgegaan in de werk- en stuurgroepen, maar er zijn ook nieuwe mensen bij gekomen. Wij voegen nog steeds mensen toe om de basis te verbreden, en natuurlijk ervoor te zorgen dat de vereiste expertise aanwezig is. We hebben ook van veel mensen suggesties opgehaald over specifieke vragen of ontwikkelingen van het KIN-pact en het KIN-programma. Dat willen we blijven doen, het liefst ook nog op andere manieren. 

 • Veel mensen en partijen zijn met het onderwerp bezig, hoe zorg je dat iedereen betrokken wordt bij het KIN?

  Heleen: Er zijn inderdaad heel veel lopende initiatieven, instituties, netwerken en programma’s op dit onderwerp, en dat is maar goed ook! Het KIN wil niets hiervan vervangen, maar wil deze op nationaal niveau verbinden en zorgen dat alle kennis samenkomt om met elkaar een substantiële bijdrage te leveren aan het versnellen van de transformaties die nodig zijn. Het gaat niet alleen om meer samenwerking en bundeling van kennis binnen de wetenschappelijke wereld, maar juist om als wetenschappers zij aan zij met mensen uit de maatschappij te werken die actief zijn in de systeemtransities. Dat kan wetenschappelijk onderzoek zijn dat samen met de praktijk wordt ontwikkeld en uitgevoerd, maar ook samenwerken aan een vraagstuk waar misschien geen nieuwe kennis wordt ontwikkeld, maar alleen bestaande kennis wordt toegepast of overgebracht.

  We hebben het er vaak over, maar dit vergt next-level interdisciplinariteit. Het gaat echt om verdergaande samenwerking: over traditionele barrières van vakgebieden, instellingen en benaderingen heen, en ook nog eens met de praktijk, maatschappij en beleidsmakers. We zullen, om de benodigde snelheid van de systeemtransities te halen, krachten binnen de wetenschap, en tussen de wetenschap en de samenleving, moeten bundelen. Er is geen tijd te verliezen, willen we de vereiste transities in de komende decennia kunnen realiseren. We willen geen tijd van mensen verspillen aan het schrijven van voorstellen met een lage slagingskans. Vandaar de laagdrempelige eerste ideeënoproep.