Kennisbenutting

De samenleving staat voor steeds complexere uitdagingen waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. Denk aan de energietransitie, de bemensbaarheid van de zorg, of klimaatverandering. Nieuwe kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag én van morgen. Kennisbenutting vergroot de kans op maatschappelijke impact van onderzoek en is daarom een belangrijk onderdeel van de NWO de strategie voor 2019-2022.

Via kennisbenutting naar maatschappelijke impact

Kennisbenutting wordt gezien als een iteratief proces richting maatschappelijke impact. Door afstemming tussen onderzoekers en mogelijke kennisgebruikers, neemt de kans op kennisbenutting toe. En daarmee ook de kans op maatschappelijke impact.

Via haar kennisbenuttingsbeleid bevordert NWO de mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken door het stimuleren van productieve interacties met maatschappelijke belanghebbenden. Zowel tijdens de ontwikkeling als in de uitvoering van het onderzoek. Het kennisbenuttingsbeleid van NWO stimuleert activiteiten die binnen het bereik van een project(consortium) liggen, passend bij de financieringslijn.

 • Lees verder

  Kennisbenutting binnen ons instrumentarium

  Niet ieder financieringsinstrument richt zich in dezelfde mate op het vergroten van de kans op maatschappelijke impact. Om recht te doen aan de verschillende verwachtingen op het gebied van maatschappelijke impact, hanteert NWO drie benaderingen. Deze richten zich in verschillende en proportionele mate op het stimuleren van kennisbenutting. De drie impactbenaderingen zijn de Impact Outlook, Impact Plan en Impact Focus benadering. Binnen de benaderingen passen verschillende activiteiten vanaf het begin van de onderzoeksformulering, gedurende de uitvoering en na afloop van het onderzoek.

  Voor het faciliteren van (onvoorziene) kansen voor maatschappelijke impact tijdens de looptijd:
   

   Impact Outlook Benadering

  Voor het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken:
   

  Impact Plan Benadering

  Voor het toepassen van reeds ontwikkelde kennis en inzichten​​​:
   

  Impact Focus Benadering

Leaflet Kennisbenutting

Via haar kennisbenuttingsbeleid bevordert NWO de mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken door het stimuleren van productieve interacties met maatschappelijke belanghebbenden. Deze leaflet gaat in op de NWO-benadering van het bevorderen van maatschappelijke impact door kennisbenutting en de implementatie van het NWO-kennisbenuttingbeleid, met onder andere drie impactbenaderingen. Versie: februari 2020.

Animatiefilm: drie impactbenaderingen van NWO

Hoe kunnen we de kans op maatschappelijke impact van onderzoek vergroten? Daarvoor heeft NWO drie benaderingen ontwikkeld: impact outlook, impact plan en impact focus. In onderstaande animatie worden deze geïntroduceerd.
 

Presentatie Kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 en kennisbenutting

Deze presentatie maakt duidelijk hoe kennisbenutting ondersteunend kan zijn voor onderzoek voortkomend uit het Kennis- en innovatieconvenant 2020-2023. Versie: maart 2020