Jaarverslag

Het jaar 2020 stond wereldwijd vooral in het teken van de COVID-19-pandemie. Ook voor NWO had deze ingrijpende consequenties. Ze stelde de organisatie voor bijzondere uitdagingen: van het pauzeren en opnieuw opstarten van al onze activiteiten, tot het overschakelen naar volledig thuiswerken, tot het in snel tempo beschikbaar stellen van middelen voor onderzoek naar (de gevolgen van) coronavirusinfecties.

Maar 2020 was ook het jaar waarin mede door NWO flinke doorbraken op het gebied van open science zijn gerealiseerd, het NWO-beleid op het gebied van kennisbenutting een nieuwe impuls kreeg, er een aantal positieve evaluaties van NWO en haar activiteiten verscheen, NWO haar verbindende rol in het Nederlandse wetenschapsveld voortvarend oppakte en er met vernieuwde urgentie aandacht kwam voor ongelijkheid in de samenleving en daarmee ook in de wetenschap.

Omslag NWO Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag

Ook in het tweede jaar van de strategieperiode 2019-2022 Verbinden van wetenschap en samenleving levert NWO een actieve bijdrage aan het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid. Dit doet NWO, als brede, nationale onderzoeksorganisatie, vanuit verschillende rollen: als strategisch verbinder, als financier en als uitvoerder van onderzoek.

Financiering van onderzoek

In 2020 financierde NWO wetenschappelijk onderzoek en infrastructuur voor een totaalbedrag van zo’n 1 miljard euro. Dit geld is grotendeels ingezet via competitieve financieringsprogramma's voor individuen (zoals de Talentprogramma's), voor vrij onderzoek (zoals de open competitie), voor onderzoek naar maatschappelijke vragen (zoals de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)) en voor wetenschappelijke infrastructuur (zoals de Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur). Van alle (voor)aanvragen die NWO in 2020 ontving, is in totaal 25% toegekend (2019: 29%).

Onderzoekers en onderzoeksprojecten

De door NWO toegekende subsidies worden voor een belangrijk deel ingezet voor de aanstelling van wetenschappelijk personeel. NWO financierde in 2020 ruim 5.000 fte wetenschappelijk personeel aan diverse onderzoeksinstellingen, waaronder hbo-instellingen. Hiernaast financierde NWO in totaal ruim 7.100 lopende onderzoeksprojecten. Naast de in 2020 toegekende onderzoeksprojecten beslaat het aantal lopende onderzoeksprojecten ook de onderzoeksprojecten die in eerdere jaren zijn toegekend, maar die in 2020 nog niet of in de loop van 2020 werden afgerond.

Publicaties en andere resultaten

De door NWO gefinancierde projecten leidden tot een veelheid aan wetenschappelijke output: artikelen, boeken, hoofdstukken, proefschriften, maar ook octrooien, datasets, conferentiebijdragen en publicaties voor een breed publiek. Onderzoekers registreerden in 2020 ruim 12.100 wetenschappelijke publicaties en andere resultaten. Daarvan waren er bijna 2.800 afkomstig van onderzoekers verbonden aan de NWO-instituten.

Van alle publicaties was ruim 67 procent open access beschikbaar. Voor de  wetenschappelijke publicaties (artikelen, boeken, hoofdstukken en proefschriften) waarop het open access-beleid van NWO betrekking heeft, geldt zelfs een percentage van 80 procent. Dit betekent dat het aantal open access-publicaties opnieuw is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De verwachting is dat dit percentage in de komende jaren verder toe zal nemen. Dat is in lijn met de doelstelling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en NWO om 100 procent van het publiek gefinancierd onderzoek open access beschikbaar te hebben.

Kijk voor meer details in het jaarverslag zelf.

Eerdere jaarverslagen

Zoekt u een jaarverslag over een specifiek jaar? Vraag deze op via:
de afdeling Communicatie | Telefoonnummer: +31703440838 | E-mail: communicatie@nwo.nl