Internationale samenwerking

Wetenschap overstijgt landsgrenzen, maar de financiering is veelal nationaal georiënteerd. NWO blijft proactief de verbinding zoeken met het internationale wetenschapsbeleid. NWO wil bijdragen aan een sterke positie van Nederlandse wetenschappers in het internationale wetenschapslandschap en internationaal samenwerken om lokale en mondiale maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden.

Samenwerken buiten Europa