Integrale callplanning

Het pauzeren en weer opstarten van het primair proces door de coronacrisis en de hack van NWO heeft veel verschuivingen in de tijdsplanning van financieringsinstrumenten veroorzaakt. Om daarin overzicht te scheppen publiceert NWO een integrale callplanning, waarin de sluitingsdata voor vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen zijn weergegeven.

Laatste update:  1 oktober 2021

Let op:

  • Dit overzicht is nog niet volledig. Nieuwe instrumenten worden zo snel mogelijk toegevoegd zodra het tijdpad ervan is vastgesteld.
  • Vanuit ZonMw zijn alleen de volgende instrumenten in dit overzicht opgenomen: de instrumenten die tot het  NWO Talentprogramma behoren (Veni, Vidi, Vici), Rubicon en de NWA-subsidierondes.
  • Meer informatie over de instrumenten is te vinden op de desbetreffende subsidiepagina.
  • Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.
  • Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Bekijk het overzicht van calls met doorlopende indiening

 

(Verwachte) publicatie-datum Instrument Sluitings-datum Fase Organisatie-onderdeel
20-07-2020 Perspectief 2020-2021 05-10-2021 Uitgewerkte aanvragen TTW
07-07-2021 KIEM Sport 05-10-2021 Uitgewerkte aanvragen SIA
08-07-2021 Comeniusprogramma Senior Fellows 2022 05-10-2021 Vooraanmelding NRO
    07-12-2021 Uitgewerkte aanvragen  
13-07-2020 NWA-ORC 2020/21 07-10-2021 Uitgewerkte aanvragen  NWA
08-07-2021 Comeniusprogramma Teaching Fellows 2022 12-10-2021 Vooraanmelding NRO
    18-01-2022 Uitgewerkte aanvragen  
30-04-2021 Voedsel en Groen: thematische vraagstukken 12-10-2021 Uitgewerkte aanvragen SIA
  Vraaggedreven partnerschappen voor consortia 2021 ronde 2 12-10-2021 Passendheidsverklaring TTW
    23-11-2021 Vooraanmelding  
    22-03-2022 Uitgewerkte aanvragen  
09-07-2021 Comeniusprogramma Leadership Fellows 2022 14-10-2021 Uitgewerkte aanvragen NRO
2021 Peil.Mens & Natuur 14-10-2021 Uitgewerkte aanvragen NRO
  Merian Fund - Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme  15-10-2021 Uitgewerkte aanvragen WOTRO
15-07-2021 Perspectiefronde 2021/2022  19-10-2021 Aanmelden programma-initiatief TTW
    23-11-2021 Indienen programma-ontwerp  
    17-05-2022 Indienen programmavoorstel  
16-12-2020 Open Competitie ENW XS pakket 21-4 26-10-2021 Uitgewerkte aanvragen ENW
09-12-2020 KIC E&D: De energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging 02-11-2021 Uitgewerkte aanvragen KIC
01-07-2021 VIdi 02-11-2021 Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
19-07-2021 Dudoc-Bèta 2021 04-11-2021 Intentieverklaring NRO
    02-12-2021 Uitgewerkte aanvragen  
03-06-2021 RAAK-publiek 04-11-2021 Uitgewerkte aanvragen SIA
17-03-2020 L.INT 09-11-2021 Uitgewerkte aanvragen SIA
  KIC: Consortia in Photonics (Taiwan) 09-11-2021 Uitgewerkte aanvragen KIC
08-06-2020 RAAK Impuls 2020 11-11-2021 Uitgewerkte aanvragen NRO
30-04-2021 NRO Programmaraad* Aanbod tegemoetkoming consortia NRO Beroepsonderwijs 16-11-2021 Uitgewerkte aanvragen NRO
01-05-2021 NRO Programmaraad* Aanbod tegemoetkoming consortia NRO Gedrag en Passend 16-11-2021 Uitgewerkte aanvragen NRO
02-05-2021 NRO Programmaraad* Aanbod tegemoetkoming consortia NRO Kortlopend onderwijsonderzoek 16-11-2021 Uitgewerkte aanvragen NRO
03-05-2021 NRO Programmaraad* Aanbod tegemoetkoming consortia NRO Langlopend onderwijsonderzoek 16-11-2021 Uitgewerkte aanvragen NRO
jul 2021 Rubicon 2021-2 30-11-2021 Uitgewerkte aanvragen NWO-breed
21-07-2021 Caribische leraar van de 21e eeuw 30-11-2021 Uitgewerkte aanvragen NRO
aug/sept 2021 Investeringen NWO-Groot/Wetenschappelijke Infrastructuur begin december 2021 Intentieverklaring NWO-breed
26 juli 2021 NWA: Jeugd en digitalisering 14-12-2021 Vooraanmeldingen NWA
jan-2021 Open Technologieprogramma (doorlopend indienen) 31-12-2021 Uitgewerkte aanvragen TTW
juni-2021 Voedsel en Groen: thematische vraagstukken 11-01-2022 Uitgewerkte aanvragen SIA
2 juli 2021 NWA: De maatschappelijke impact van quantumtechnologie 12-01-2022 Uitgewerkte aanvragen NWA
01-09-2021 Promotiebeurs voor leraren, PvL 2022-I

18-01-2022

Uitgewerkte aanvragen SGW
16-07-2021 NWA: Bruggen en kademuren in stedelijk gebied 18-01-2022 Uitgewerkte aanvragen NWA
26-07-2021 NWA: Naar een praktische Safe-by-Design aanpak voor chemische producten en processen 18-01-2022 Uitgewerkte aanvragen NWA
26-07-2021 NWA: Grip op jeugdcriminaliteit 20-01-2022 Uitgewerkte aanvragen NWA
09-07-2021 NWA: Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw 22-01-2022 Vooraanmeldingen NWA
10-12-2020 KIC: Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context 25-01-2022 Uitgewerkte aanvragen KIC
17-05-2021 Open Competitie SGW 2021 15-02-2022 Uitgewerkte aanvragen SGW
  NWA: Veiligheidsbeoordeling via proefdiervrije modellen  17-02-2022 Uitgewerkte aanvragen NWA
nov-2021 XL Praktijkgericht Onderzoek voor het HO  feb-2022 Intentieverklaring NRO
    april-2022 Uitgewerkte aanvragen  
16-06-2021 RAAK-mkb maart 2022 Uitgewerkte aanvragen SIA
08-06-2021 Mozaïek 2.0 08-03-2022 Uitgewerkte aanvragen SGW
23-04-2021 Voedsel en Groen: lectoren kringlooplandbouw april-2022 Uitgewerkte aanvragen SIA
16-10-2021 KIC: Lange Termijn Programma's 01-09-2022 Uitgewerkte aanvragen KIC

 

Instrumenten met een doorlopende indiening

 

(Verwachte) publicatie-datum Instrument Organisatie-onderdeel
dec-2020 KIEM GoCI 2020-2021 SIA/WOTRO
28-04-2020 KIEM GoChem  SIA
01-08-2020 Open Competitie ENW M 2020/2021 ENW
04-01-2021 Rekentijd nationale computersystemen Aanvragen 2021 ENW
12-01-2021 NWO-ENW Wetenschappelijke Bijeenkomsten en Ontmoetingen ENW
12-01-2021 Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek 2021 ENW
  Open Access Boeken 2020 2021-I SGW
  Samenwerking Duitsland - von Humboldt Stiftung 2016 BOO SGW
  OTP 2020-5 TTW
  OTP 2020-6 TTW
  OTP 2021-1 TTW
  OTP 2021-2 TTW