Onderzoek najaar 2020. Banner

Insluiten/ uitsluiten

Meedoen staat centraal in deze editie van Onderzoek. Meedoen in de wetenschap, welteverstaan. Of dat nu is als onderzoeker, als agendasetter of als doelgroep.

 In september presenteerde minister Ingrid van Engelshoven een nationaal actieplan om diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek te bevorderen. In eerste instantie om samen met het veld te zorgen dat de wetenschappelijke populatie een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de samenleving. In dit magazine gaan we nog een stapje verder. We kijken ook naar meedoen bij het agenderen van onderzoek: vallen daar groepen buiten de boot? Kunnen we ons onderzoek nog inclusiever maken door burgers mee te laten doen? En hoe zit het eigenlijk met de uitkomsten: profiteert iedereen daar in gelijke mate van of sluiten we bepaalde groepen buiten? 

Download het hele magazine als pdf

Onderzoek 5 najaar 2020_cover